Tài Chính

700 Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án

Bạn đang quan tâm đến 700 Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO 700 Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án tại đây.

Trắc nghiệm excel 2010

Tổng hợp hơn 700 câu hỏi trắc nghiệm Excel có đáp án đầy đủ nhằm giúp ôn thi tốt tin học B quốc gia 2020. Để ôn tập hiệu quả các bạn có thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời các câu hỏi và xem lại đáp án và lời giải chi tiết. Sau đó các bạn hãy chọn tạo ra đề ngẫu nhiên để kiểm tra lại kiến thức đã ôn.

700 câu 1640 lượt thi

Chọn hình thức trắc nghiệm (50 câu/60 phút)

Ôn tập từng phần Trộn đề tự động

Chọn phần

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14

 • Câu 1:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm excel 2010

  A. 52

  B. 5

  C. #VALUE!

  D. #NAME!

 • Câu 2:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc”; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

  A. #VALUE!

  B. Tin hoc

  C. 2008

  D. Tin hoc2008

  ADMICRO / 1

 • Câu 3:

  Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

  A. Shift + Home

  B. Alt + Home

  C. Ctrl + Home

  D. Shift + Ctrl + Home

 • Câu 4:

  Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

  A. Dấu chấm hỏi (?)

  B. Dấu bằng (=)

  C. Dấu hai chấm (:)

  D. Dấu đô la ($)

  firstreal.com.vn.vn

 • Câu 5:

  Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

  A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

  B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

  C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

  D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

 • Câu 6:

  Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là :

  A. Không tìm thấy tên hàm

  B. Công thức chứa một tham chiếu ô không hợp lệ

  C. Các giá trị trong hàm bị sai

  D. Tất cả đều sai

  ADMICRO

 • Câu 7:

  Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

  A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

  B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

  C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

  D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

 • Câu 8:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

  A. 0

  B. 5

  C. #VALUE!

  D. #DIV/0!

 • Câu 9:

  Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

  A. B$1: $10

  B. $B1: $D10

  C. B$1$ : $10$

  D. $B$1: $D$10

 • Câu 10:

  Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

  A. #

  B. <>

  C. ><

  D. &

 • Câu 11:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

  A. TIN HOC VAN PHONG

  B. Tin hoc van phong

  C. tin hoc van phong

  D. Tin Hoc Van Phong

 • Câu 12:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự “1Angiang2”. Nếu sử dụng chuột để nắm kéo (drag) dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

  A. 1Angiang6

  B. 5Angiang6

  C. 5Angiang2

  D. 1Angiang2

 • Câu 13:

  Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

  A. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang

  B. Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không

  C. Excel tự đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang

  D. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải

 • Câu 14:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong”; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

  A. Tin hoc van phong

  B. Tin hoc Van phong

  C. TIN HOC VAN PHONG

  D. Tin Hoc Van Phong

 • Câu 15:

  Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

  A. Dữ liệu

  B. ô

  C. Trường

  D. Công thức

 • Câu 16:

  Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

  A. 0

  B. #VALUE!

  C. #NAME!

  D. 8/17/2008

 • Câu 17:

  Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2;B2) thì nhận được kết quả:

  A. 10

  B. 3

  Có thể bạn quan tâm: Địa Chỉ Công An Quận Hoàng Mai

  C. #Value

  D. 1

 • Câu 18:

  Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

  A. E7*F7/100

  B. B6*C6/100

  C. E6*F6/100

  D. E2*C2/100

 • Câu 19:

  Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

  A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2

  B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4

  C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

  D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

 • Câu 20:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2;5) thì nhận được kết quả:

  A. #VALUE!

  B. 2

  C. 0,5

  D. 50

 • Câu 21:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

  A. #VALUE!

  B. Tinhoc

  C. TINHOC

  D. 6

 • Câu 22:

  Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

  A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

  B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

  C. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

  D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

 • Câu 23:

  Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:

  A. &

  B. #

  C. $

  D. *

 • Câu 24:

  Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:

  A. Nhấn chuột phải chọn Delete

  B. Nhấn phím Delete

  C. Nhấn phím Backspace

  D. Nhấn phím End

 • Câu 25:

  Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

  A. #NAME!

  B. #VALUE!

  C. #N/A!

  D. #DIV/0!

 • Câu 26:

  Kết quả của công thức sau : = INT (SQRT (-4)) là

  A. 2

  B. -2

  C. -4

  D. Tất cả các đáp án đều sai

 • Câu 27:

  Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

  A. B1…H15

  B. B1:H15

  C. B1-H15

  D. B1&H15

 • Câu 28:

  Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?

  A. #Value

  B. 0

  C. 4

  D. 2008

 • Câu 29:

  Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

  A. Tiêu đề

  B. Có đường lưới hay không

  C. Chú giải cho các trục

  D. Cả 3 câu đều đúng

 • Câu 30:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

  A. #NAME!

  B. #VALUE!

  C. Giá trị kiểu chuỗi 2008

  D. Giá trị kiểu số 2008

 • Câu 31:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30;10;65;5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

  A. 30

  B. 5

  C. 65

  D. 110

 • Câu 32:

  Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi “Tinhoc”; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:

  A. #Value

  B. TINHOC

  C. TinHoc

  D. Tinhoc

 • Câu 33:

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong”; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?

  A. TIN HOC VAN PHONG

  B. Tin hoc van phong

  C. Tin Hoc Van Phong

  D. Tin hoc van phong

 • Câu 34:

  Trong Excel, hàm tính giá trị lớn nhất trong các ô thuộc khối ô C12:C15 là:

  A. Max C12:C15

  Có thể bạn quan tâm: LUYỆN CƠ BỤNG 6 MÚI VỚI 8 PHÚT MỖI NGÀY

  B. Max(C12:C15)

  C. Max(C12,C15)

  D. Max(C12;C15)

 • Câu 35:

  Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

  A. SUM

  B. COUNTIF

  C. COUNT

  D. SUMIF

 • Câu 36:

  Trong Excel, để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính, bạn chọn

  A. Ctrl + A

  B. Ctrl + Alt

  C. Ctrl + Alt + Spacebar

  D. Tất cả đáp án đều sai

 • Câu 37:

  . Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

  A. Page Up ; Page Down

  B. Ctrl+Page Up ; Ctrl+Page Down

  C. Shift+Page Up; Shift+Page Down

  D. Cả 3 câu đều sai

 • Câu 38:

  Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

  A. SumIf(range, criteria,[sum_range])

  B. SumIf(criteria, range,[sum_range])

  C. SumIf(range)

  D. SumIf(range, criteria)

 • Câu 39:

  Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

  A. VALUE#?

  B. 15

  C. 1970

  D. 10

 • Câu 40:

  Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?

  A. COUNTIF(range,criteria)

  B. COUNTIF(criteria,range)

  C. COUNTIF(criteria,range,col_index_num)

  D. COUNTIF(range,criteria,col_index_num)

 • Câu 41:

  Trước khi tạo bảng Pivot Table, ta phải kiểm tra lại xem bảng tính đã

  A. Đã sort theo thứ tự chưa

  B. Đã có vùng tổng hợp chưa

  C. Đã là tiêu chuẩn của cơ sở dữ liệu chưa

  D. Tất cả các đáp án trên

 • Câu 42:

  Trong Excel, tổ hợp phím nào thực hiện việc tạo mới một bảng tính

  A. Shift + Ctrl + N

  B. Ctrl + N

  C. Ctrl + A

  D. Tất cả các đáp án trên

 • Câu 43:

  Excel đưa ra bao nhiêu loại phép toán chính

  A. 3 loại

  B. 4 loại

  C. 5 loại

  D. Tất cả các đáp án đều sai

 • Câu 44:

  Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là

  A. Không tìm thấy tên hàm

  B. Giá trị tham chiếu không tồn tại

  C. Không tham chiếu đến được

  D. Tập hợp rỗng

 • Câu 45:

  Khi di chuyển con trỏ trong bảng, tổ hợp phím Shift + Tab dùng để

  A. Di chuyển con trỏ đến ô liền trước

  B. Di chuyển con trỏ đến hàng trên

  C. Thêm 1 tab vào ô

  D. Tất cả các đáp án đều sai

 • Câu 46:

  Công thức sau : = ROUND(10/7;1) ?

  A. 1,3

  B. 1,4

  C. 1,5

  D. 1,6

 • Câu 47:

  Để có thể cuộn chữ thành nhiều dòng trong ô, ta dùng

  A. Format Cells, chọn Wrap Text

  B. Format Cells, Chọn Shrink to fit

  C. Cả A và B đều sai

  D. Cả A và B đều đúng

 • Câu 48:

  Trong excel, chúng ta chọn thẻ Margins trong Page setup để làm gì?

  A. Chỉnh cỡ giấy khi in

  B. Chỉnh hướng giấy in

  C. Căn chỉnh lề đoạn văn cần in

  D. Tất cả các đáp án trên

 • Câu 49:

  Khi vào Format Cells, thẻ Border có tác dụng gì?

  A. Chỉnh Font chữ cho đoạn văn

  B. Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn

  C. Chỉnh màu cho chữ

  D. Tất cả các đáp án trên

 • Câu 50:

  Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?

  A. Tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó

  B. Thay thế chuỗi ký tự này bằng ký tự khác

  C. Xoá bỏ các ký tự vừa tìm được

  D. Tất cả các đáp án trên

XEM THÊM:  Các 1 củ bằng bao nhiêu tiền

Phần

Xem thêm:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đề ngẫu nhiên

Vậy là đến đây bài viết về 700 Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button