Tài Chính

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ – useful

Bạn đang quan tâm đến BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ – useful phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ – useful tại đây.

Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ

Bài 1: Trong năm 2010 có các chỉ tiêu thống kê của một quốc gia như sau: Chỉ tiêu Giá trị Chỉ tiêu Giá trị Tổng đầu tư 150 Tiêu dùng hộ gia đình 200 Đầu tư ròng 50 Chi tiêu của chính phủ 100 Tiền lương 230 Tiền lãi cho vay 25 Tiền thuê đất 35 Thuế gián thu 50 Lợi nhuận 60 Thu nhập yếu tố ròng – 50 Xuất khẩu 100 Chỉ số giá tiêu dùng 2009 100 Nhập khẩu 50 Chỉ số giá tiêu dùng 2010 125 Yêu cầu: a) Tính GDP danh nghĩa năm 2010 theo giá thị trường bằng phương pháp tiếp cận hàng hoá cuối cùng ( tiếp cận chi tiêu ) và bằng phương pháp tiếp cận thu nhập b) Tính GNP danh nghĩa năm 2010 và tỷ lệ lạm phát năm 2010 Đáp án: 1 điểm Câu a: GDP danh nghĩa năm 2010 theo giá thị trường bằng phương pháp tiếp cận hàng hoá cuối cùng: GDP = C + I + G + X – IM = 200 + 150 + 100 + 100 – 50 = 500 ( 0,25 điểm) GDP danh nghĩa năm 2010 theo giá thị trường bằng bằng phương pháp tiếp cận thu nhập: GDP = Khấu hao + tiền lương + Tiền lãi + Tiền thuê đất + Lợi nhuận + Thuế gián thu = (150-50) + 230 + 25 + 35 + 60 + 50 = 500 ( 0,25 điểm) Câu b: GNP danh nghĩa = GDP danh nghĩa + Thu nhập yếu tố ròng = 500 + (-50) = 450 (0,25 điểm) Tỷ lệ lạm phát năm 2010 = (125 – 100 )./100 = 25% ( 0,25 điểm) – Hết đáp án – Bài 2: Trong một nền kinh tế đóng, giả sử có các hàm số sau: Hàm tiêu dùng: C= 55 + 0,75Yd Hàm đầu tư: I = 70 + 0,15Y Chi tiêu của chính phủ: G = 100 Hàm thuế ròng: T = 50 + 0,2Y Sản lượng tiềm năng: Y* = 900 Yêu cầu: a) Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế? Hãy nhận xét về tình hình ngân sách của chính phủ? b) Giả sử các doanh nghiệp tăng các khoản đầu tư là 20. Tính mức sản lượng cân bằng mới? Tính số tiền thuế chính phủ thu thêm được?

c) Từ kết quả câu (b) để đạt được mức sản lượng tiềm năng chính phủ phải sử dụng chính sách tài chính (hay còn gọi là chính sách tài khoá) như thế nào trong trường hợp chỉ sử dụng công cụ G? G phải tăng hay giảm và bằng bao nhiêu? Đáp án: 2 điểm a)

Bạn đang xem: Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án

  • Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế Hàm tiêu dùng C = 55 + 0,75 (Y – 50 – 0,2Y) = 17,5 + 0,6Y AE = C + I + G = 17,5 + 0,6Y + 70 + 0,15Y + 100 = 187,5 + 0,75Y AE =AD = AS Y = 187,5 + 0,75Y Y = 750 ( 0,5 điểm)
  • Tình hình ngân sách của chính phủ: T = 50 + 0,2. 750 = 200 B = T – G = 200 – 100 = 100 Vậy ngân sách của chính phủ thặng dư một lượng là 100 ( 0,5 điểm) b) + Các doanh nghiệp tăng các khoản đầu tư là 20. Tính mức sản lượng cân bằng mới: Khi các doanh nghiệp tăng các khoản đầu tư là 20 ta có I’ = I + 20 = 70 + 0,15Y + 20 = 90 +0,15Y AE’ = C + I’ + G = 17,5 + 0,6Y + 90 + 0,15Y + 100 = 207,5 + 0,75Y AE’ = AD’ = AS Y = 207,5 + 0,75Y Y = 830 ( 0,25 điểm) Tiền thuế thu được ở mức sản lượng cân bằng mới: T’ = 50 + 0,2. 830 = 216 Vậy số tiền thuế chính phủ thu thêm được là T = T’ – T = 216 – 200 = 16 ( 0,25 điểm) c) Từ kết quả câu (b) để đạt được mức sản lượng tiềm năng chính phủ phải sử dụng chính sách tài chính (hay còn gọi là chính sách tài khoá) như thế nào trong trường hợp chỉ sử dụng công cụ G Gọi G’ là mức chi tiêu của chính phủ để đạt được mức sản lượng tiềm năng Y* Ta có AE’’ = C + I’ + G’ = 17,5 + 0,6Y* + 90 + 0,15Y* + G’ = 107,5 + 0,75Y* + G’ Tại mức sản lượng tiềm năng Y* = 900 ta có AE’’= AD’’ = Y* 107,5 + 0,75Y* + G’ = Y* 107,5 + 0,75. 900 + G’ = 900 G’= 117, ( 0,25 điểm) Vậy để đạt được mức sản lượng tiềm năng Y* chính phủ phải sử dụng chính sách tài chính mở rộng và chi tiêu của chính phủ phải tăng lên một lượng là G = G’ – G = 117,5 -100 = 17,5 ( 0,25 điểm) – Hết đáp án – Bài 3: (1 điểm ) Giả sử thị trường tiền tệ có các hàm số sau: Hàm cung tiền thực tế MS = 8 tỷ đồng; Hàm cầu tiền thực tế MD= 12 tỷ – 500i (với i là lãi suất); Tiền cơ sở B = 1600 tỷ đồng Yêu cầu: a) Tìm mức lãi suất cân bằng và minh họa lên đồ thị của thị trường tiền tệ? b) Giả sử sau đó ngân hàng trung ương bán ra 150 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thì lãi suất mới sẽ thay đổi thế nào? Chỉ ra sự thay đổi này trên đồ thị của câu a?Đáp án: Câu a) (0,5 điểm) Thị trường tiền tệ cân bằng, ta có : MS = MD 8 = 12 – 500i

Với Cu/D = 0,3 và R/D = 0,1 thì số nhân tiền mới sẽ là 3,25. Nếu ngân hàng nhà nước muốn tăng 1000 cung tiền (ΔMs) thì cần phải thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua trái phiếu từ công chúng một lượng ΔB = ΔMs/3,25 = 1000/3,25 = 307,69. (0,5 điểm) – Hết đáp án – Bài 4: (1 điểm) Thị trường tiền tệ một quốc gia có các thông tin sau: Tỷ lệ tiền trong lưu thông so với tiền gửi Cu/D = 0, Tỷ lệ dự trữ trên tiền gửi (hay tỷ lệ dự trữ theo yêu cầu bắt buộc) R/D = 0, a) Nếu ngân hàng nhà nước (NHNN) muốn giảm 1000 tỷ đồng mức cung tiền trên thị trường tiền tệ thông qua hoạt động nghiệp vụ thị trường mở thì NHNN cần phải mua hay bán trái phiếu chính phủ và bằng bao nhiêu? b) Quá trình cải cách hệ thống tài chính và hiện đại hoá hệ thống ngân hàng đã làm Cu/D giảm từ 0,4 còn 0,3. Tuy nhiên, để giảm áp lực lạm phát, NHNN đã phải tăng R/D từ 0,05 thành 0,1. Nếu NHNN muốn tăng 1000 tỷ đồng mức cung tiền thì NHNN cần phải mua hay bán trái phiếu chính phủ và bằng bao nhiêu? Đáp án 1 điểm Câu a) (0,5 điểm) Với Cu/D = 0,4 và R/D = 0,05 thì số nhân tiền là 3. Nếu ngân hàng nhà nước muốn giảm 1000 cung tiền (ΔMs) thì cần phải thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua bán trái phiếu cho công chúng một lượng ΔB = ΔMs/3,11 = 1000/3,11 = 321 (0,5 điểm) Câu b) (0,5 điểm) Với Cu/D = 0,3 và R/D = 0,1 thì số nhân tiền mới sẽ là 3,25. Nếu ngân hàng nhà nước muốn tăng 1000 cung tiền (ΔMs) thì cần phải thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua trái phiếu từ công chúng một lượng ΔB = ΔMs/3,25 = 1000/3,25 = 307,69. (0,5 điểm) – Hết đáp án – Bài 3: (1 điểm) Nền kinh tế của một quốc gia X đang ở trạng thái cân bằng. Giả sử trong năm 2015 giá dầu mỏ và giá các loại nguyên liệu của thế giới tăng nhanh. a) Anh chị hãy sử dụng mô hình tổng cung tổng cầu (AS-AD) để mô tả ảnh hưởng của cú sốc này tới nền kinh tế của quốc gia X? b) Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chính phủ quốc gia X này cần chủ động thực hiện giải pháp nào? Trong trường hợp này chính phủ quốc gia X phải chấp nhận hy sinh mục tiêu nào? Đáp án Câu a: (0,5 điểm)

XEM THÊM:  Các Dạng Bài Tập Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số Lượng Giác

ASLR AD

C

Y

ASSR

E

Mức giá

A

B P 1

Po

Y 1 Y*

P

Vẽ mô hình AS- AD như trên (0,25 điểm) Mô tả: Khi giá dầu mỏ và giá các loại nguyên liệu của thế giới tăng nhanh thì giá dầu mỏ và giá các loại nguyên liệu trong nước của quốc gia này cũng tăng nhanh Do đó chi phí sản xuất tăng gây nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất trong nước vì vậy sản lượng sản xuất giảm. Từ đó đường tổng cung ngắn hạn ASSR dịch chuyển sang trái, cân bằng dịch chuyển từ A đến B, sản lượng cân bằng mới là Y 1 thấp hơn mức sản lượng tiềm năng Y*, gía cả tăng từ Y 0 đến Y 1 gây ra lạm phát. Như vậy nề kinh tế suy thoái kèm theo lạm phát. (0,25 điểm) Câu b: (0,5 điểm) Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chính phủ quốc gia X này cần chủ động thực hiện giải pháp kích cầu. Khi kích cầu thì AD sẽ dịch chuyển sang phải do đó sản lượng cân bằng sẽ tăng, thúc đẩy tăng trưởng. (0,25 điểm) Trong trường hợp này chính phủ quốc gia X phải chấp nhận hy sinh mục tiêu kiềm chế lạm phát vì lạm phát tiếp tục tăng. (0,25 điểm) – Hết đáp án –

Bài : (3 điểm) Trong một nền kinh tế mở, giả sử có các hàm số sau: Hàm tiêu dùng: C= 1800 + 0,8(Y-T) Hàm đầu tư: I = 100 + 0,1Y Chi tiêu của chính phủ: G = 650 Hàm thuế ròng: T = 40 + 0,2Y Xuất khẩu EX = 150 Hàm nhập khẩu IM = 0,14Y Sản lượng tiềm năng: Y* = 7000 Yêu cầu: a) Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế? Hãy nhận xét về tình hình cán cân thương mại ( xuất khẩu ròng NX) tại mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế?

ASSR

Bài 5: (2điểm) Trong một nền kinh tế mở, giả sử có các hàm số sau: Hàm tiêu dùng: C= 1800 + 0,8(Y-T) Hàm đầu tư: I = 100 + 0,1Y Chi tiêu của chính phủ: G = 650 Hàm thuế ròng: T = 40 + 0,2Y Xuất khẩu EX = 150 Hàm nhập khẩu IM = 0,14Y Sản lượng tiềm năng: Y* = 7000 Yêu cầu: a) Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế? Hãy nhận xét về tình hình cán cân thương mại ( xuất khẩu ròng NX) tại mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế? b) Giả sử các doanh nghiệp tăng các khoản đầu tư là 40. Tính mức sản lượng cân bằng mới? Tính số tiền thuế chính phủ thu thêm được tại mức sản lượng cân bằng mới và so sánh với số tiền thuế chính phủ thu được ở câu a? c) Tại mức sản lượng cân bằng mới ở câu (b) tính vốn đầu tư và nhận xét về tình hình cán cân thương mại (xuất khẩu ròng NX) tại mức sản lượng cân bằng mới của nền kinh tế? d) Từ kết quả câu (b) để đạt được mức sản lượng tiềm năng chính phủ phải sử dụng chính sách tài chính (hay còn gọi là chính sách tài khoá) như thế nào trong trường hợp chỉ sử dụng công cụ G? G phải tăng hay giảm và bằng bao nhiêu? Đáp án: Câu a) (0,5 điểm)

  • Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế Hàm tiêu dùng C = 1800 + 0,8 (Y – 40 – 0,2Y) = 1800+0,64Y -32= 1768+0,64Y AE = C + I + G X-IM = 1768+0,64Y + 100 + 0,1Y + 650+150 -0,14Y = 2668+ 0,6Y AE =AD = AS Y = 2668 + 0,6Y Y = 6670 (0,25 điểm)
  • Tình hình cán cân thương mại (xuất khẩu ròng NX): NX=X-IM=150-0,14Y=150-0,14= -783, Vậy cán cân thương mại (xuất khẩu ròng NX) thâm hụt một lượng là -783,8 (0,25 điểm) Câu b) (0,5 điểm) Khi các doanh nghiệp tăng các khoản đầu tư là 40 ta có I’ = I + 40 = 100 + 0,1Y+ 40 = 140 +0,1Y AE’ = C + I’ + G +X – IM = 1768+0,64Y + 140 + 0,1Y + 650+150 -0,14Y = 2708+ 0,6Y AE’ =AD’ = AS Y = 2708 + 0,6Y Y = 6770 (0,25 điểm) Tiền thuế thu được ở mức sản lượng cân bằng ở câu a: T = 40 + 0,2. 6670 = 1374 Tiền thuế thu được ở mức sản lượng cân bằng mới: T’ = 40 + 0,2. 6770 = 1394 Vậy số tiền thuế chính phủ thu thêm được là T = T’ – T = 1394 – 1374 = 20 (0, điểm) Câu c) (0,5 điểm) Vốn đầu tư tại mức sản lượng cân bằng mới I = 140 +0,1Y = 140+0,1 = 817 (0, điểm)

Tình hình cán cân thương mại (xuất khẩu ròng NX): NX=X-IM=150-0,14Y=150- 0,14= -797, Vậy cán cân thương mại (xuất khẩu ròng NX) thâm hụt một lượng là -797,8 (0,25 điểm) Câu d) ( 0,5 điểm) Gọi G’ là mức chi tiêu của chính phủ để đạt được mức sản lượng tiềm năng Y* Ta có AE’’ = C + I’ + G’ + X – IM = 1768+0,64Y* + 140 + 0,1Y* + G’ + 150 -0,14Y* = 2058 + 0,6Y* + G’ Tại mức sản lượng tiềm năng Y* = 7000 ta có AE’’= AD’’ = Y* 2058 + 0,6Y* + G’ = Y* 2058 + 0,6 + G’ = 7000 G’= 742 ( 0,25 điểm) Vậy để đạt được mức sản lượng tiềm năng Y* chính phủ phải sử dụng chính sách tài chính mở rộng và chi tiêu của chính phủ phải tăng lên một lượng là G = G’ – G = 742 – 650 = 92 ( 0,25 điểm) – Hết đáp án –

Bài 6: (2điểm)

Trong một nền kinh tế mở, giả sử có các hàm số sau: Hàm tiêu dùng: C= 1800 + 0,8(Y-T) Hàm đầu tư: I = 200 Chi tiêu của chính phủ: G = 650 Hàm thuế ròng: T = 40 + 0,2Y Xuất khẩu EX = 150 Hàm nhập khẩu IM = 0,14Y Sản lượng tiềm năng: Y* = 6000 Yêu cầu: a) Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế? Hãy nhận xét về tình hình cán cân thương mại (xuất khẩu ròng NX) tại mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế? b) Giả sử các doanh nghiệp tăng các khoản đầu tư là 40. Tính mức sản lượng cân bằng mới? Tính số tiền thuế chính phủ thu thêm được tại mức sản lượng cân bằng mới và so sánh với số tiền thuế chính phủ thu được ở câu a? c) Nhận xét về tình hình cán cân thương mại (xuất khẩu ròng NX) và cán cân ngân sách tại mức sản lượng cân bằng mới của nền kinh tế ở câu b? d) Từ kết quả câu (b) để đạt được mức sản lượng tiềm năng chính phủ phải sử dụng chính sách tài chính (hay còn gọi là chính sách tài khoá) như thế nào trong trường hợp chỉ sử dụng công cụ G? G phải tăng hay giảm và bằng bao nhiêu? Đáp án: 2 điểm Câu a) (0,5 điểm)

  • Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế Hàm tiêu dùng C = 1800 + 0,8 (Y – 40 – 0,2Y) = 1800+0,64Y -32= 1768+0,64Y AE = C + I + G + EX-IM = 1768+0,64Y + 200 + 650+150 -0,14Y = 2768+ 0,5Y AE =AD = AS Y = 2768 + 0,5Y Y = 5536 (0,25 điểm)
  • Tình hình cán cân thương mại (xuất khẩu ròng NX):

bận xét quan hệ GDP và chi tiêu nội địa A = C + I + G ở hai năm này và bình luận điều này? (0 đ) cãy tính tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2011 so với 2005. (0 đ) Đáp án: aăm 2005 AD = 254484 + 143291 + 25620 + (-30364) = 393031 Năm 2011 AD = 395632 + 225882 + 42140 + (-79581) = 584073 A = C + I + G Năm 2005 A = 254484 + 143291 + 25620 = Năm 2011 A = 395632 + 225882 + 42140 = 663654 bư vậy A > GDP hay nền kinh tế có chi tiêu nội địa lớn hơn sản xuất trong nước nên nhập siêu căng trưởng = 584073/393031 = 1,48 hay 48% – Hết đáp án –

Bài 6: (1điểm) Thị trường tiền tệ một quốc gia có các thông tin sau: tỷ lệ tiền trong lưu thông so tiền gửi Cu/D = 0,4, tỷ lệ dự trữ trên tiền gửi (hay tỷ lệ dự trữ theo yêu cầu bắt buộc) R/D = 0, a. Nếu ngân hàng nhà nước (NHNN) muốn giảm 1000 tỷ đồng cung tiền trên thị trường thông qua một hoạt động thị trường mở. NHNN cần phải làm gì? (0 đ) bá trình cải cách hệ thống tài chính và hiện đại hoá hệ thống ngân hàng đã làm Cu/ D giảm từ 0,4 còn 0,3. Tuy nhiên, để giảm áp lực lạm phát, NHNN đã phải tăng R/D từ 0,05 thành 0,1. Nếu NHNN muốn tăng 1000 cung tiền thì lần này hoạt động của thị trường mở sẽ thay đổi như thế nào? (0 đ) Đáp án:

XEM THÊM:  Cách hạch toán Chi phí vận chuyển hàng đi bán và Cách nhận biết chính xác nhất

Với Cu/D = 0,4 và R/D = 0,05 thì số nhân là 3. aếu ngân hàng nhà nước muốn giảm 1000 cung tiền (ΔM) thì cần phải thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua bán trái phiếu cho công chúng một lượng ΔB = ΔM/3,11 = 1000/3,11 = 321. Với Cu/D = 0,3 và R/D = 0,1 thì số nhân mới sẽ là 3,25. bếu ngân hàng nhà nước muốn tăng 1000 cung tiền (ΔM) thì cần phải thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua mua trái phiếu từ công chúng một lượng ΔB = ΔM/3,25 = 1000/3,25 = 307,69. – Hết đáp án – Bài 6: (1điểm)

Một nền kinh tế đóng giả định được mô tả bởi hệ thống phương trình như sau: Phía cung a. Hàm sản xuất Y = K0 L0 ( L : lao động và K là vốn sản xuất) b. Giới hạn nguồn lực L = 200 và K = 50 Phía cầu c. Hàm cầu tiêu dùng hộ gia đình C = 10 + 0,85.(Y-T) d. Hàm đầu tư I = 20 – 2 r e. Chi tiêu mua hàng hoá của chính phủ G = 20 f. Thuế T = 20

Hãy: a. Xác định GDP và (0 đ) bới GDP tính được ở câu 1 hãy tính tiết kiệm tư nhân, tiết kiệm chính phủ và tiết kiệm quốc dân và lãi suất thực cân bằng trên thị trường vốn vay. (0 đ) c. Nếu chính phủ giảm thuế 2 Hãy tính tiết kiệm, đầu tư mới và vẽ đồ thị giải thích kết quả (0 đ) Đáp án: a L và K vào hàm sản xuất Y = 100 b = 10 + 0(100 -20) = 78 => Sp = Y – T – C = 100 – 20 – 78 = 2 SG = T – G = 0 => S = SP + SG = 2 + 0 = 2 Tại cân bằng thị trường vốn S = I => I = 2 mà I = 20 – 2 r => 2 = 20 – 2r => 2r = 18 hay r =9; c. Nếu G= 20 thuế giảm 2 nên T -18 C = 10 + 0(100 -18) = 79 => Sp = Y – T – C = 100 – 18 – 79,7 = 2 SG = 18 – 20 = -2 => S = SP + SG = 2 + (-2) = 0. Tại cân bằng thị trường vốn S = I => I = 0 mà I = 20 – 2 r => 0 = 20 – 2r => 2r = 19 hay r =9. Giải thích kết quả do S giảm I không đổi nên lãi suất phải tăng từ 9 lên 9. Nếu ko giải thích được chỉ được 0 điểm – Hết đáp án –

Bài 6: (1điểm)

Một nền kinh tế đóng giả định được mô tả bởi hệ thống phương trình như sau: Hàm cầu tiêu dùng hộ gia đình C = 10 + 0,75.(Y-T); Hàm đầu tư I = 10; xuất khầu EX = 10; nhập khẩu IM = 0 Chi tiêu mua hàng hoá của chính phủ G = 20; Thuế T = 0,2Y ; Hãy a. Viết phương trình chi tiêu dự kiến và tính sản lượng ở cân bằng Y 0. (0 đ) b. Tính tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế tại trạng thái Y 0 nếu sản lượng tự nhiên ở mức Y* = 110. (0 đ) c. Nếu các hộ gia đình tăng chi tiêu thêm 2 thì chính phủ phải tăng chi tiêu mua hàng hóa bao nhiêu để sản lượng cân bằng bằng sản lượng tự nhiên (Y 0 = Y) (0 đ) Đáp án: aính C = 10 + 0(Y -0) = 10 + 0,6Y AE = C + I + G +EX + IM = 10 + 0,6Y + 10 + 20 + 10 – 0,1Y = 0,5Y + 50 ở cân bằng AE = Y => Y = 0,5Y + 50 => 0 =50 => Y 0 = 100 b. Trạng thái dưới mức tự nhiên => sản lượng thực tế thấp hơn sản lượng tự nhiên [(100 -110)/110]100% = -9% => thất nghiệp tăng thêm 9%/2 = 4,545% (sản lược thực tế thấp hơn sản lượng tự nhiên 90%). cà CP phài kích cầu tăng G lên thêm 3 do số nhân =1/0 = 2 – Hết đáp án – Bài 1. Có số liệu thống kê của Việt Nam về GDP danh nghĩa, mức giá P, cung tiền M2 của Việt Nam như sau :

b. Mặt bằng giá tại Việt Nam thâp hơn cếu ngân hàng TW phá giá đồng tiên khi đó tỷ lệ trao đổi sẽ giảm d. NX tăng – Hết đáp án – Bài 3. (2 điểm) Một nền kinh tế trong dài hạn giả định được mô tả bởi hệ thống phương trình như sau: Phía cung Hàm sản xuất Y = K0 L0 ( L : lao động và K là vốn sản xuất) Giới hạn nguồn lực L = 200 và K = 50 Phía cầu Hàm cầu tiêu dùng hộ gia đình C = 10 + 0,75.(Y-T); Hàm đầu tư I = 5 ; Chi tiêu mua hàng hoá của chính phủ G = 20; Thuế T = 20 Hãy: a) Viết phương trình chi tiêu dự kiến và tính sản lượng ở cân bằng Y 0 b) Cho biết xu thế lãi suất trên thị trường vốn vay với mức sản lượng cân bằng Y 0 vừa tính ở ý a) câu 3. c) Với mức sản lượng tính sản lượng cân bằng Y 0 vừa tính ở ý a) câu 3 cho biết trạng thái của nền kinh tế và mô tả bằng Mô hình AS-AD d) Để đưa nền kinh tế đạt trạng thái tự nhiên tức Y 0 = Y* với Y* là sản lượng tự nhiên chính phủ cần phải điều chỉnh thuế theo hướng nào và bao nhiêu?

Đáp án: a. C = 10 + 0(Y – 20) = -5 + 0 AE = -5 + 0 + 5 + 20 => AE = 20 + 0 (2) Tại cân bằng AE = Y (1) Kết hợp (1) và (2) => Y = 20 + 0 => 0 = 20 => Y = b. Tình S S = Y – C – G = 80 – 55 – 20 = 5 I = 5 do vậy S=I nên lãi xuất không đổi tại đây. c. Vì giới hạn nguồn lực K =50 và L=200 nên sản lượng tự nhiên Y* = 100 do vậy với Y 0 = 80 => Y 0 < Y* => kinh tế suy thoái và mô hình như dưới

Y 0 Y*

ADo AD 1

A

ASSR

Mức giá ASLR

P 0 P 1 B

d. Chính phủ phải kích cầu bằng cách giảm thuế một lượng ΔT Áp dụng công thức ΔY = – mxΔT hay lắp vào TT  T rồi tính lại bình thường ΔY = Y* – Y 0 = 100 – 80 = 20 mà ΔY = – mxΔT => ΔT = ΔY/m m = 0/ (1 – 0) = 3 ΔG = 20/3 = 6. có thể thay vào công thức tình AE rồi tình lại thế Y* vào phương trình cuối để giải

Xem thêm: Văn mẫu lớp 6: Tả cây mai ngày tết (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 6 hay nhất

– Hết đáp án –

Bài 1. Có số liệu thống kê của Việt Nam về GDP danh nghĩa, mức giá P, cung tiền M2 của Việt Nam như sau :

Năm

GDP danh nghĩa (1000 tỷ) M (1000 tỷ) Mức giá P 2000 442 197 1. 2005 838 649 2. 2012 2951 3094 4. Hãy : e) Tính mức GDP thực tế của các năm 2000, 2012 và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2012 với năm cơ sở là năm 2000. f) Số vòng quay của đồng tiền (tốc độ lưu thông V) g) Tỷ lệ làm phát của nền kinh tế năm 2012 nếu năm cơ sở là năm 2000 h) Nhận xét chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Trả lời (mỗi ý 0 điểm) Câu a. GDP thực tế = GDP danh nghĩa/ mức giá, kết quả trong bảng Câu b từ công thức M = GDP danh nghĩa => V = GDP danh nghĩa/M ; kết quả trong bảng Câu c Tỷ lệ làm phát bằng 100*(P2012 – P2000)/P2000 ; kết quả trong bảng Năm GDP danh nghĩa (1000 tỷ)

XEM THÊM:  Khắc Phục Lỗi Trùng Ip Wifi

M2 (

tỷ)

Mức giá P

GDP thực tế ( tỷ)

Vòng quay đồng tiển V

% lạm phát

2000 442 197 1 274 2.

2005 838 649 2 393 1.

2012 2951 3094 4 614 1 198.

Câu d ; áp dụng chính sách tiển tệ mở rộng

f. Tình S S = Y – C – G = 80 – 55 – 20 = 5 I = 5 do vậy S=I nên lãi xuất không đổi tại đây. g. Vì giới hạn nguồn lực K =50 và L=200 nên sản lượng tự nhiên Y* = 100 do vậy với Y 0 = 80 => Y 0 < Y* => kinh tế suy thoái và mô hình như dưới

h. Chính phủ phải kích cầu bằng cách giảm thuế một lượng ΔT Áp dụng công thức ΔY = – mxΔT hay lắp vào TT  T rồi tính lại bình thường ΔY = Y* – Y 0 = 100 – 80 = 20 mà ΔY = – mxΔT => ΔT = ΔY/m m = 0/ (1 – 0) = 3 ΔG = 20/3 = 6. có thể thay vào công thức tình AE rồi tình lại thế Y* vào phương trình cuối để giải – Hết đáp án – Bài 3. (2 điểm) Nền kinh tế có các hàm sau:

C = 400 + 0,8Yd ; I = 200 ; G = 500 ; EX = 100; T = 0,2 Y ; IM = 0,04Y

a. Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế? Hãy nhận xét cán cân ngân sách của

chính phủ (hay còn gọi là tiết kiệm công cộng) và cán cân thương mại (hay còn gọi là

xuất khẩu ròng)?

b. Nếu tiêu dùng giảm đi 20, đầu tư tăng thêm 100. Xác định sản lượng cân bằng mới của

nền kinh tế? Hãy nhận xét cán cân ngân sách của chính phủ và cán cân thương mại tại

Y 0 Y*

ADo AD 1

A

ASSR

Mức giá ASLR

P 0 P 1 B

mức sản lượng cân bằng mới của nền kinh tế? Vẽ đồ thị minh họa tình hình cán cân ngân

sách và cán cân thương mại tại mức sản lượng cân bằng mới?

c. Từ kết quả ở câu b, để đạt được mức sản lượng tiềm năng Y* = 3500, trong trường hợp

chính phủ chỉ sử dụng công cụ G thì G phải tăng hay giảm và mức tăng hay giảm bằng

bao nhiêu?

Đáp án: a. Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế?

C = 400 + 0,8Yd = 400 + 0,8(Y-0,2Y) = 400+0,64Y

AE = C+I+G+EX-IM = 400+0,64Y+200+500+100-0,04Y=1200+0,6Y

AE =AD = AS  Y = 1200+0,6Y  Y 0 = 3000 (0,25 điểm)

Hãy nhận xét cán cân ngân sách của chính phủ (hay còn gọi là tiết kiệm công cộng) và

cán cân thương mại (hay còn gọi là xuất khẩu ròng)? ( 0,25 điểm)

Cán cân ngân sách: T – G = 0,2 – 500 = 100

Có thể bạn quan tâm: Cách Chuyển Font Vni-Times Sang Time New Roman Trong Word 2010

Cán cân ngân sách của chính phủ thặng dư 100

Cán cân thương mại: EX – IM = 100 – 0,04 = – 20

Cán cân thương mại thâm hụt 20

b. Nếu tiêu dùng giảm đi 20, đầu tư tăng thêm 100. Xác định sản lượng cân bằng mới của

nền kinh tế? Hãy nhận xét cán cân ngân sách của chính phủ và cán cân thương mại tại

mức sản lượng cân bằng mới của nền kinh tế? Vẽ đồ thị minh họa tình hình cán cân ngân

sách và cán cân thương mại tại mức sản lượng cân bằng mới?

Khi các doanh nghiệp tăng các khoản đầu tư là 100 ta có I’ = I + 100 = 300

Khi tiêu dùng giảm 10 ta có C=400+0,64Y-20 = 380+0,64Y

AE’ = C’ + I’ + G + EX- IM = 380+0,64Y+300+500+100-0,04Y =1280+0,6Y

AE’ = AD’ = AS Y = 1280 + 0,6Y Y 1 = 3200

Cán cân ngân sách: T’ – G = 0,2 – 500 = 140

Cán cân ngân sách của chính phủ thặng dư 140 (0,25 điểm)

Vẽ đồ thị: (0,25 điểm)

T

Xem thêm: Văn mẫu lớp 6: Tả cây mai ngày tết (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 6 hay nhất

– Hết đáp án –

Bài 3 (1 điểm):

Một nền kinh tế có lượng tiền cơ sở là 500 tỷ; tiền mặt lưu hành ngoài ngân hàng 60 tỷ;

tiền gửi trong ngân hàng 300 tỷ; lượng tiền dự trữ bắt buộc 42 tỷ; lượng tiền dự trữ tuỳ ý

18 tỷ.

a. Xác định số nhân tiền tệ và mức cung tiền của nền kinh tế?

b. Nếu ngân hàng Trung Ương mua một lượng trái phiếu chính phủ trị giá 100 tỷ thì mức

cung tiền sẽ thay đổi bao nhiêu?

c. Việc mua trái phiếu của ngân hàng Trung Ương trong trường hợp ở câu b có tác động đối với tổng cầu, sản lượng, việc làm, mức giá của nền kinh tế như thế nào? Minh họa trên đồ thị? Đáp án: a. Xác định số nhân tiền tệ và mức cung tiền của nền kinh tế?

B = 500; Cu = 60; D = 300; Rb = 42; Rt = 18

s = Cu/D

mM = 3; MS = 1500 (0,25 điểm)

b. Nếu ngân hàng Trung Ương mua một lượng trái phiếu chính phủ trị giá 100 tỷ thì mức

cung tiền sẽ thay đổi bao nhiêu?

B = +100; MS = +300 (0,25 điểm)

c. Việc mua trái phiếu của ngân hàng Trung Ương trong trường hợp ở câu b có tác động

đối với tổng cầu, sản lượng, việc làm, mức giá của nền kinh tế như thế nào? Minh họa

trên đồ thị?

AD tăng, Y tăng, P tăng, việc làm tăng (0,25 điểm)

Minh họa lên đồ thị (0,25 điểm)

P

AS

P 1

P 0 AD’

AD

Y 0 Y 1 Y

Xem thêm: Văn mẫu lớp 6: Tả cây mai ngày tết (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 6 hay nhất

– Hết đáp án –

Bài: (3 điểm) Trong một nền kinh tế mở, giả sử có các hàm số sau: Về phía tổng cầu: Hàm tiêu dùng: C= 55 + 0,75Yd Hàm đầu tư: I = 70 + 0,15Y Hàm chi tiêu của chính phủ: G = 100 Hàm thuế ròng: T = 60 + 0,2Y Hàm xuất khẩu EX = 200 Hàm nhập khẩu IM= 0,15Y Về phía tổng cung: Hàm sản xuất Y = K0 L0 ( L: là lao động; K: là vốn sản xuất) Giới hạn nguồn lực L = 2000 và K = 500 Yêu cầu: a) Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế? Vẽ đồ thị minh họa? b) Hãy nhận xét về tình hình cán cân ngân sách của chính phủ (hay còn gọi là tiết kiệm công cộng) với mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế ở câu a)? Vẽ đồ thị minh họa tình hình cán cân ngân sách của chính phủ? c) Giả sử các doanh nghiệp tăng các khoản đầu tư thêm 20, Xuất khẩu tăng thêm 10. Tính mức sản lượng cân bằng mới? Vẽ đồ thị minh họa? d) Hãy nhận xét về tình hình cán cân thương mại (hay còn gọi là xuất khẩu ròng) với mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế ở câu b)? Vẽ đồ thị minh họa tình hình cán cân thương mại? e) Tính số tiền thuế chính phủ thu được với mức sản lượng cân bằng ở câu a) và số tiền thuế chính phủ thu được với mức sản lượng cân bằng ở câu c)? f) Tính mức sản lượng tiềm năng (hay còn gọi là sản lượng tự nhiên) khi sử dụng hết các nguồn lực. Từ kết quả câu (c) để đạt được mức sản lượng tiềm năng, trong trường hợp chính phủ chỉ sử dụng công cụ G thì G phải tăng hay giảm và mức tăng hay giảm bằng bao nhiêu? ĐÁP ÁN: Câu a) (0,5 điểm)

Xem thêm: BAO NHIÊU ĐÊM ANH MONG MỘT NGƯỜI LÀ EM ĐÓ

  • Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế Hàm tiêu dùng C = 55 + 0,75Yd = 55 + 0,75(Y-60-0,2Y) = 55+0,6Y-45= 10+0,6Y AE = C+I+G+EX-IM = 10+0,6Y + 70 + 0,15Y+100+200-0,15Y = 380+ 0,6Y AE =AD = AS Y = 380 + 0,6Y Y 0 = 950 (0,25 điểm) Vẽ đồ thị: ( 0,25 điểm)

Vậy là đến đây bài viết về BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ – useful đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button