Bài toán tìm điểm m thuộc mặt phẳng sao cho MAMB min nhỏ nhất hoặc MA-MB lớn nhất

Ma+mb nhỏ nhất

Bài toán tìm điểm m thuộc mặt phẳng sao cho MA+MB min nhỏ nhất hoặc MA-MB lớn nhất

Dạng tổng quát

Tìm điểm M thuộc (P) sao cho $left( MA+MB right)_min $hoặc $ MA-MB right_max$

Phương pháp giải:

+) Kiểm tra vị trí tương đối của các điểm A và B so với mặt phẳng (P).

Bạn đang xem: Ma+mb nhỏ nhất

+) Nếu A và B cùng phía (P) thì bài toán $left( MA+MB right)_min $phải lấy đối xứng A qua (P) khi đó

$MA+MB=MA’+MBge A’B$ dấu bằng xảy ra $Leftrightarrow A’,M,B$ thẳng hàng hay $M=A’Bcap (P)$ .

Bài toán tìm $ MA-MB right_max$ , ta có $left| MA-MB right|le ABRightarrow M$ là giao điểm trực tiếp của đường thẳng AB và (P).

+) Nếu A và B khác phía (P) thì bài toán$left_max$ phải lấy đối xứng A qua (P) bài toán tìm$left( MA+MB right)_min $ $Rightarrow $M là giao điểm trực tiếp của đường thẳng AB và (P).

Bài tập trắc nghiệm cực trị hình không gian có đáp án chi tiết

Bài tập 1: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$ , cho 2 điểm $Aleft( -1;3;-2 right);Bleft( -3;7;-18 right)$và mặt phẳng $(P):2x-y+z+1=0$ . Tìm điểm M thuộc (P) sao cho $MA+MB$ nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết:

Đặt $f=2x-y+z+1=0$ ta có: $fleft( A right).fleft( B right)>0Rightarrow $A,B cùng phía với mặt phẳng (P).

Gọi $A’$ là điểm đối xứng của A qua $(P):2x-y+z+1=0$$Rightarrow AA’:fracx+12=fracy-3-1=fracz+21$

Gọi$Ileft( -1+2t;3-t;-2+t right)=AA’cap (P)$ suy ra $2(-1+2t)-(3-t)-2+t+1=0$

$Leftrightarrow t=1Rightarrow I(1;2;-1)Rightarrow A(3;1;0)$.

Khi đó $MA+MB=MA’+MBge A’B$ dấu bằng xảy ra $Leftrightarrow A’,M,B$ thẳng hàng.

Xem thêm: Làm cách nào để kháng lại hiệu ứng hoảng sợ của ak bul và kang gwi

Phương trình đường thẳng $A’Bleft{ beginarray x=3+u y=1-u z=3u endarray right.Rightarrow M=A’Bcap (P)Rightarrow M(3+u;1-u;3u)$

Xem Thêm : Nhận Quà Boom Online Hoàn Toàn Miễn Phí 100

Giải $Min (P)Rightarrow u=-1Rightarrow M(2;2;-3)$.

Bài tập 2: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho mặt phẳng $(P):x-y+2z-2=0$và 2 điểm $Aleft( 2;3;0 right);Bleft( 2;-1;2 right)$. Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho $left| MA-MB right|$ lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

Kí hiệu $f=x-y+2z-2=0$ . Ta có $fleft( A right).fleft( B right)<0$ nên A,B nằm khác phía so với mặt phẳng (P).

Gọi $A’$ là điểm đối xứng của A qua (P). Ta có: $AA’:fracx-21=fracy-3-1=fracz2$

Khi đó $I=AA’cap (P)Rightarrow (2+t;3-t;2t)Rightarrow t+2+t-3+4t-2=0Rightarrow t=frac12$

$Rightarrow Ileft( frac52;frac52;1 right)Rightarrow A'(3;2;2)$

Lại có $left| MA-MB right|=left| MA’-MB right|le A’B$ dấu bằng xảy ra $Leftrightarrow A’,M,B$ thẳng hàng.

Khi đó $A’Bleft{ beginarray x=3+u y=2+3u z=2 endarray right.Rightarrow M=A’Bcap (P)Rightarrow Mleft( frac92;frac132;2 right)$.

Bài tập 3: : Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho điểm $Aleft( 3;1;0 right);Bleft( -9;4;9 right)$và mặt phẳng (P) có phương trình $(P):2x-y+z+1=0$. Gọi I (a;b;c) là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho $left| IA-IB right|$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó tổng a +b +c bằng

A. $a+b+c=22$. B. $a+b+c=-4$. C. $a+b+c=-13$. D. $a+b+c=13$.

Lời giải chi tiết:

Đặt $fleft( x;y;z right)=2x-y+z+1Rightarrow left{ beginarray f(x_A;y_A;z_A)=6 f(x_B;y_B;z_B)=-12 endarray right.Rightarrow f(A).f(B)=-72<0$.

Do đó hai điểm A, B nằm khác phía so với mặt phẳng (P).

Có thể bạn quan tâm: Đề Thi Logic Học Đại Cương Có Đáp Án

Xem Thêm : Chuyển tiền từ MB sang Agribank mất bao lâu – Hướng dẫn

Gọi $B’$ là điểm đối xứng của B qua mặt phẳng (P) $Rightarrow left( BB’ right):fracx+92=fracy-4-1=fracz-91$.

Điểm $Hin (BB’)Rightarrow Hleft( 2t-9;4-t;t+9 right)in left( P right)to 2(2t-9)-(4-t)+t+9+1=0Rightarrow t=2$

Ta có $left| IA-IB right|=left| IA-IB’ right|le A’BRightarrow IA-IB right_max =AB’$$Rightarrow $I là giao điểm của $AB’$và mặt phẳng (P).

Lại có $overrightarrowAB’=left( -4;-1;13 right)Rightarrow overrightarrowu_(AB’)=(4;1;-13)Rightarrow (AB’):fracx-34=fracy-11=fracz-13$.

Điểm $Iin (AB’)Rightarrow Ileft( 4t+3;t+1;-13t right)in left( P right)to I(7;2;-13)Rightarrow a+b+c=-4$. Chọn B

Bài tập 4: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho mặt phẳng (P) có phương trình $(P):x-y+2z+2=0$và 2 điểm $Aleft( 0;1;-2 right);Bleft( 2;0;-3 right)$. Gọi M (a;b;c) là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho $MA+MB$ nhỏ nhất. Tính giá trị của T= a+b+c.

A. $T=-5$. B. $T=-frac15$. C. $T=-1$. D. $T=frac15$.

Lời giải chi tiết:

Kí hiệu $f=x-y+2z+2$ ta có $fleft( A right).fleft( B right)>0Rightarrow $ nên A,B nằm cùng phía với (P).

Gọi $A’$ là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (P).

Khi đó$MA+MB=MA’+MB’ge A’B$ dấu bằng xảy ra $Leftrightarrow A’,M,B$ thẳng hàng.

Phương trình $AA’:fracx4=fracy-1-1=fracz+22$. Gọi $H=textAA’cap left( P right),Hleft( t;1-t;-2+2t right)$

Cho $Hin left( P right)Rightarrow t+t-1+4t-4+2=0Leftarrow t=frac12Rightarrow Hleft( frac12;frac12;-1 right)Rightarrow A'(1;0;0)$.

Khi đó $A’B:left{ beginarray x=1+t y=0 z=-3t endarray right.Rightarrow M=A’Bcap left( P right)Rightarrow Mleft( frac85;0;-frac95 right)Rightarrow a+b+c=-frac15$. Chọn B.

Có thể bạn quan tâm: TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ MAI LINH

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính

Related Posts

Bài 1: Báo động tình trạng hoang phí của giới trẻ

Bài 1: Báo động tình trạng hoang phí của giới trẻ

thực trạng tiêu tiền của giới trẻ

Những nỗi lo khi nộp tiền mặt tại ATM – Gutina

nộp tiền tại cây atm mb bị lỗi

600000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam | Đổi 600000 USD VND

600000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam | Đổi 600000 USD VND

600.000 usd bằng bao nhiêu tiền việt nam

Tiền tố trong tiếng Anh: Bí quyết để hack hàng nghìn từ vựng – Flyer.vn

Tiền tố trong tiếng Anh: Bí quyết để hack hàng nghìn từ vựng – Flyer.vn

tiền tố post

Ngân hàng nhà nước có phát hành tiền mới 700k không? – VVC.VN

tiền 700k việt nam

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

cách tính tiền chậm nộp thuế gtgt 2021