Tài Chính

Hệ số CAR là gì? Công thức tính hệ số CAR

Bạn đang quan tâm đến Hệ số CAR là gì? Công thức tính hệ số CAR phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Hệ số CAR là gì? Công thức tính hệ số CAR tại đây.

Hệ số an toàn vốn

he-so-car-la-gi-cong-thuc-tinh-he-so-car

Hệ số CAR là gì? Hệ số an toàn vốn (CAR – Capital Adequacy Ratio) là tỷ lệ vốn của ngân hàng so với tài sản có trọng số rủi ro và nợ ngắn hạn của ngân hàng. Nó được quyết định bởi các ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý ngân hàng để ngăn chặn các ngân hàng thương mại sử dụng đòn bẩy quá mức và trở nên mất khả năng thanh toán trong quá trình này.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Nói cách khác, nó đo lường lượng vốn mà một ngân hàng sở hữu theo tỷ lệ phần trăm trên tổng mức tín dụng của ngân hàng đó. Các cơ quan quản lý ngân hàng thực thi tỷ lệ này để đảm bảo kỷ luật tín dụng nhằm bảo vệ người gửi tiền và thúc đẩy sự ổn định và hiệu quả trong hệ thống tài chính.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Hệ số an toàn vốn là hệ số xác định năng lực của ngân hàng trong việc đáp ứng các khoản nợ phải trả có thời hạn và các rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và các rủi ro khác. Nó là thước đo lượng vốn được sử dụng để hỗ trợ tài sản rủi ro của ngân hàng.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Vốn của ngân hàng đối với rủi ro của ngân hàng là hình thức đơn giản nhất, vốn của ngân hàng là “tấm đệm” cho những tổn thất tiềm ẩn, bảo vệ người gửi tiền của ngân hàng hoặc những người cho vay khác.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Công thức tính hệ số CAR

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Công thức được sử dụng để đo lường hệ số an toàn vốn là = Vốn cấp I + Vốn cấp II + Vốn cấp III)/ Tài sản có trọng số rủi ro

XEM THÊM:  Trương Nhật Quang

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Trong đó vốn cấp I là vốn cốt lõi của ngân hàng bao gồm vốn chủ sở hữu của cổ đông và lợi nhuận để lại; trong khi vốn cấp II bao gồm dự trữ đánh giá lại, công cụ vốn hỗn hợp và nợ có kỳ hạn dưới.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Vốn cấp III bao gồm vốn cấp II cộng với các khoản vay cấp dưới ngắn hạn.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Các tài sản có trọng số rủi ro có tính đến rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Kể từ năm 2019, theo Basel III, vốn cấp 1 và cấp 2 của ngân hàng ít nhất phải bằng 8% tài sản có trọng số rủi ro. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (bao gồm cả vùng đệm bảo toàn vốn) là 10,5%. Khuyến nghị về vùng đệm bảo toàn vốn được thiết kế để xây dựng vốn của các ngân hàng, vốn mà họ có thể sử dụng trong thời kỳ khó khăn.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Xem thêm: KHI NÀO CẦN MAY ÁO GIÁP SẮT NHÌN SANG PHÁP HỎI CỬA HÀNG Á PHI ÂU

“CAR là nguồn vốn được ngân hàng trích lập để làm tấm đệm cho ngân hàng đối với rủi ro liên quan đến tài sản của ngân hàng.”

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Tầm quan trọng của hệ số an toàn vốn CAR

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Như đã giải thích hệ số CAR là gì thì CAR là hệ thống cho phép xác định khả năng của một ngân hàng trong việc đáp ứng các loại rủi ro và thời gian nợ khác nhau. Các cơ quan quản lý ngân hàng có trách nhiệm giám sát hệ số CAR để bảo vệ người gửi tiền. Vì vậy, hệ thống này rất quan trọng đối với sự an toàn của khách hàng của ngân hàng và sự ổn định tài chính trong nước.

XEM THÊM:  Bảo Hiểm TCA Của Nước Nào? Bảo Hiểm TCA Có Lừa Đảo Không? 

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Các ngân hàng có vấn đề có thể bị lỗ khoản vay lớn và kết quả là có thể dẫn đến phá sản. Trong tình huống này, người gửi tiền mất hết tiền, đó là lý do tại sao CAR là yếu tố cần thiết để kiểm soát tình hình tài chính và độ tin cậy của mọi hệ thống ngân hàng hoạt động trong nước.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Ví dụ về cách tính hệ số an toàn vốn

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Quy trình an toàn vốn có tính đến cả vốn cấp 1 và cấp 2 bằng cách sử dụng công thức CAR sau:

CAR = Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2 / Tài sản có trọng số rủi ro

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Sử dụng tính toán hệ số an toàn vốn này, bạn biết rằng nếu một ngân hàng có 5 triệu đô la trong Vốn cấp 1 và 2 triệu đô la trong Vốn cấp 2 và Tài sản có trọng số rủi ro được tính toán là 20 triệu đô la, thì cách tính tỷ lệ an toàn vốn như sau:

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

CAR = (5 triệu USD + 2 triệu USD) / 20 triệu USD = 0,35

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Điều này đồng nghĩa với việc hệ số an toàn vốn của ngân hàng này là 35%.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Xem thêm: MẪU GIẤY XÁC NHẬN SỰ VIỆC

Hệ số CAR 35% là mức đánh giá cao đối với một ngân hàng, khiến ngân hàng trở thành một tổ chức an toàn.

XEM THÊM:  Sự Đông Máu Liên Quan Tới Yếu Tố Nào Của Máu

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Ưu điểm và nhược điểm của hệ số an toàn vốn

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Ưu điểm

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

CAR giúp các ngân hàng duy trì vốn dựa trên mức độ rủi ro của mỗi khoản vay. Ví dụ, hai ngân hàng có cùng quy mô sổ cho vay nhưng mức độ rủi ro danh mục đầu tư khác nhau sẽ được yêu cầu để duy trì vốn ngân hàng tương ứng. Rủi ro càng cao thì vốn yêu cầu càng cao.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Hệ số này là một chỉ số tốt để nhà đầu tư hiểu được rủi ro tổng thể của sổ cho vay của một ngân hàng.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Nhược điểm

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Một hạn chế chính của hệ số an toàn vốn là nó không thể tính đến những tổn thất dự kiến có thể làm biến dạng nguồn vốn của ngân hàng trong bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính nào.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Vì vậy, hệ số an toàn vốn là một thước đo rủi ro đối với các ngân hàng thương mại, giúp các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng.

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Hi vọng qua những giải thích trên đây, bạn đã hiểu được hệ số CAR là gì và tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực ngân hàng.

Trâm Nguyễn

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn

Vậy là đến đây bài viết về Hệ số CAR là gì? Công thức tính hệ số CAR đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button