Mẫu Biên bản cấn trừ công nợ 2022 mới nhất

Thỏa thuận bù trừ công nợ

Mục lục bài viết

Nhiều khách hàng vẫn thắc mắc về cấn trừ công nợ được hiểu như thế nào?, những trường hợp cụ thể nào cần phải biên bản cấn trừ công nợ?, mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2022 cụ thể ra sao?, mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên, mẫu biên bản cấn trừ công nợ tiếng Anh có mẫu như thế nào?

Bạn đang xem: Thỏa thuận bù trừ công nợ

Để tìm hiểu rõ về biên bản cấn trừ công nợ, mời quý vị tham khảo nội dung sau đây để hiểu rõ nội dung thắc mắc trên.

Cấn trừ công nợ là gì?

Cấn trừ công nợ là biên bản được sử dụng ghi nhận trong doanh nghiệp hiện nay rất phổ biến, theo đó cấn trừ công nợ hay còn gọi là bù trừ công nợ, đây là mẫu biên bản ghi chép lại việc bù trừ của công nợ tại doanh nghiệp thể hiện đầy đủ những thông tin giữa hai đơn vị giao dịch.

Trường hợp nào cần biên bản cấn trừ công nợ?

– Trường hợp nào cần biên bản cấn trừ công nợ? – để giải thích cho câu hỏi này, mời quý vị tham khảo nội dung sau đây để tìm ra lời giải đáp của nội dung này:

Biên bản cấn trừ công nợ được sử dụng trong trường hợp sau đây:

+ Khi hai đơn vị thực hiện giao dịch mua bán bất kỳ một loại hàng hóa nào cho nhau, khi mà chủ thể vừa là người bán đồng thời là người mua thì họ sẽ lập biên bản này để cấn trừ nợ cho nhau.

– Như vậy, biên bản cấn trừ công nợ này sẽ là căn cứ để có thể thực hiện giải trình với cơ quan thuế ở thời điểm sau này. Khi đó, hồ sơ để thanh tóa bù trừ công nợ gồm:

+ Bảng công nợ cụ thể về việc đã thanh toán và phần chưa thanh toán – khoản nợ với khách hàng

+ Hợp đồng kinh tế: trong đó có ghi nhận rõ về phương thức thanh toán ra sao?, hợp đồng, trường hợp không có thông tin này cần phải ký thêm phụ lục hợp đồng để bổ sung thông tin về thanh toán bù trừ công nợ.

+ Biên bản nghiệm thu hoặc biên bản giao hàng, xuất kho

+ Thanh lý hợp đồng

+ Bản đối chiếu công nợ có xác nhận của các bên

+ Hóa đơn về giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng thông thường)

+ Chứng từ đã được thanh toán trước đó của hai bên gồm: giấy báo nợ, phiếu chi,….

+ Biên bản bù trừ công nợ

+ Chứng từ về thanh toán không dùng bằng tiền mặt của phần chênh lệch khi đã hoàn tất việc bù trừ công nợ.

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2022

Mời quý vị tham khảo 2 mẫu cụ thể về cấn trừ công nợ sau đây để hình dung rõ hơn về mẫu biên bản này:

– Mẫu biên bản cấn trừ công nợ số 1

Công ty Cổ phần X

Có thể bạn quan tâm: Địa điểm, quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc

—————-

Số: 02/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—-o0o—-

Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại văn phòng Công ty cổ phần X, chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN) : CÔNG TY CỔ PHẦN X Địa chỉ : 112 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội Mã số thuế : 1234567788 BÊN B (BÊN MUA) : CÔNG TY TNHH Y Địa chỉ : 360 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội Mã số thuế : 3467890000

Cùng nhau thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

1./ Tính đến hết ngày1/12/2020

– Số bên B còn phải trả bên A là: 10 triệu đồng

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A là:5 triệu đồng

2./ Hai bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn phải trả bên A với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A. Sau khi cấn trừ:

Có thể bạn quan tâm: Đăng Ký Nhắn Tin Ngoại Mạng Vinaphone

– Số tiền bên B còn phải trả bên A là: 5 triệu đồng

– Số tiền bên A còn phải trả bên B là: 0 đồng

Xem Thêm : 12 vị trí nốt ruồi may mắn, tẩy là tiền bạc mất trắng phá sản như chơi

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Hoàng

Nguyền Huy Hoàng

ĐẠI DIỆN BÊN B

Phương

Trần Thị Phương

– Mẫu biên bản cấn trừ công nợ số 2

CÔNG TY Cổ phần X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————

Số: 05/2020/BB Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020.

BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

Tại văn phòng Công ty cổ phần X, địa chỉ: 112 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội chúng tôi gồm có:

1/ Bên A (Bên mua): Công ty cổ phần X

– Địa chỉ: 112 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội

– Điện thoại: 024 3742743 Fax: ……………………………………..

– Đại diện: Ông Bùi Văn Thịnh

– Chức vụ: phó giám đốc

2/ Bên B (Bên bán): Công ty TNHH Y

– Địa chỉ: 360 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội

– Điện thoại: .0243123123 Fax: …………………………………….

– Đại diện: ông Trần Văn Hoàng

– Chức vụ: Phó giám đốc

Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:

Tính đến Tháng 11/2020 Bên A Còn nợ Bên B số tiền là: 5 triệu đồng

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ 3 triệu đồng

– Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là 2 triệu đồngđ

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được thành lập làm 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên sẽ giữ 01 bản

ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)Thịnh Bùi Văn Thịnh ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)HoàngTrần Văn Hoàng

Tải (Download) mẫu Biên bản cấn trừ công nợ 2022

Download Tại Đây

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên hiện chưa có quuy định nào quy định rõ về một mẫu cụ thể, tuy nhiên về cơ bản mẫu biên bản này vẫn cần có một số nội dung cơ bản không thể thiếu, dựa vào đó, chúng tôi xin đưa ra mẫu cụ thể như sau về một công ty cụ thể:

Công ty Cổ phần X

Có thể bạn quan tâm: Địa điểm, quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc

—————-

Xem Thêm : THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH

Số: 05/2020

Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020.

BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ

Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

Tại văn phòng Công ty cổ phần X, địa chỉ: 112 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội chúng tôi gồm có:

BÊN A : CÔNG TY cổ phần X Địa chỉ : 112 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội Mã số thuế : 1234567788 BÊN B : CÔNG TY TNHH Y Địa chỉ : 360 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội Mã số thuế : 3467890000

BÊN C : CÔNG TY cổ phần Z

Cùng nhau thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

1./ Tính đến hết ngày1/12/2020

– Số bên B còn phải trả bên A là: 10 triệu đồng

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A là: 8 triệu đồng

Số bên B còn phải trả bên C là: 10 triệu đồng

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên C là: 8 triệu đồng

2./ Hai bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn phải trả bên A với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A. Sau khi cấn trừ:

– Số tiền bên B còn phải trả bên A là: 2 triệu đồng

– Số tiền bên A còn phải trả bên B là: 0 đồng

– Số tiền bên B phải trả cho bên C là 2 triệu đồng

Xem Thêm : 12 vị trí nốt ruồi may mắn, tẩy là tiền bạc mất trắng phá sản như chơi

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Thịnh

Bùi Văn Thịnh

ĐẠI DIỆN BÊN B

Hoàng

Trần Văn Hoàng

Tải (Download) mẫu Biên bản cấn trừ công nợ 3 bên

Download Tại Đây

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ tiếng Anh

Sau đây là một mẫu biên bản cấn trừ công nợ bằng tiếng Anh mời quý vị tham khảo trong mục sau:

ANNEX OF SALE CONTRACT NO. 01/AC-GFS/2012 BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ No/Số: 01/2012 Date/ngày:30/10/2012

This is signed between: PARTY A: ………………………………….……………. (Beân A) Địa chỉ :………………………………………… Represented by (Đại diện):…………………………………

Director ( Giám đốc): …………………………….. Hereinafter called: the seller Dưới đây gọi là bên bán PARTY B: ……………………………………………….

(Bên B) Địa chỉ: …………………………………………. Represented by (Đại diện):…………………………………

Director: ………………………………………………………. Hereinafter called: the buyer Dưới đây gọi là bên mua PARTY C: DPC FOOD CO., LTD (Beân C) 28/56 MOO 1, KOKKARM, MUANGSAMUTSAKORN 74000, THAILAND Represented by (Đại diện ): ………………………………………………

Director ………………………………………………………………….. Hereinafter called: the assigned personal partnership payer Dưới đây gọi là bên được ủy quyền thanh toán This comes into effect the first annex of the signed contract between Part A, Party B and Party C on the following terms and conditions: Bên A , Bên B , Bên C cùng ký vào bản xác nhận công nợ với nội dung như sau: I:IMPLEMENTATION VALUE (GIÁTRỊ THỰC HIỆN): The sale contract of 01/AC-GFS/2012dated October 01, 2012 with value: ………….. USD. Total implementation value in this annex is ………….. USD ( Say US dollar : Eight thousand seven hundred fifty four dollar Hợp đồng cố 1/AC-GFS/2012 ngày 01/10/2012 trị giá là ……………… USD. Trong đó, Tổng cộng trị giá thực hiện đối với bảng xác nhận công nợ này là ……………USD( Viết bằng chữ : ………………………………………..) II: PAYMENT TERMS (THANH TOÁN): Party C agree to complement amounts ……………… USD to party A which party B has not paid for party A yet. Bên C đồng ý cấn trừ công nợ mà bên B chưa thanh toán cho bên A , tổng số tiền là ……………………………… III. GENERAL TERMS (THỎA THUẬN CHUNG) This Annex is an indispensable part of the signed Sale contract of 01/AC-GFS/…….., dated …….., ………. Other terms and conditions attached to the said contract, but not mentioned in this Annex still remain validity until the expiration day. This annex is made in 3 copies of equal value, each hold 1 copy, and comes into effect since the signing date. Biên bản này là một phần không thể thiếu của hợp đồng số 01/AC-GFS/……….., ngày…………. Các điều khoản và điều kiện kèm theo hợp đồng nói trên, nhưng không được đề cập trong Phụ lục này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn. Biên bản này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản, và có hiệu lực từ ngày ký

For and on behalf of Party A Đại diện bên A For and on behalf of Party B Đại diện bên B TRADING PROMOTION CO., LTD . SEAFOODS CORP

[TBODY] [/TBODY]

For and on behalf of Party C Đại diện bên C

Tải (Download) mẫu Biên bản cấn trừ công nợ tiếng Anh

Download Tại Đây

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến biên bản cấn trừ công nợ, câu trả lời cho những câu hỏi cấn trừ công nợ được hiểu như thế nào?, những trường hợp cụ thể nào cần phải biên bản cấn trừ công nợ?, mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2022 cụ thể ra sao?, mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên, mẫu biên bản cấn trừ công nợ tiếng Anh có mẫu như thế nào?

Xem thêm: Tính Năng Uac (User Account Control) Trên Hệ Điều Hành Windows Giúp

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính

Related Posts

Bài 1: Báo động tình trạng hoang phí của giới trẻ

Bài 1: Báo động tình trạng hoang phí của giới trẻ

thực trạng tiêu tiền của giới trẻ

Những nỗi lo khi nộp tiền mặt tại ATM – Gutina

nộp tiền tại cây atm mb bị lỗi

600000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam | Đổi 600000 USD VND

600000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam | Đổi 600000 USD VND

600.000 usd bằng bao nhiêu tiền việt nam

Tiền tố trong tiếng Anh: Bí quyết để hack hàng nghìn từ vựng – Flyer.vn

Tiền tố trong tiếng Anh: Bí quyết để hack hàng nghìn từ vựng – Flyer.vn

tiền tố post

Ngân hàng nhà nước có phát hành tiền mới 700k không? – VVC.VN

tiền 700k việt nam

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

cách tính tiền chậm nộp thuế gtgt 2021