Tử Vi

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) – Tin tức nổi bật – Phường Thanh Nhàn – Quận Hai Bà Trưng

Bạn đang quan tâm đến Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) – Tin tức nổi bật – Phường Thanh Nhàn – Quận Hai Bà Trưng phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) – Tin tức nổi bật – Phường Thanh Nhàn – Quận Hai Bà Trưng tại đây.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son trong lịch sử Việt Nam. con đường phát triển của dân tộc mình.

Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản chuyển từ cạnh tranh tự do sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc gia tăng bóc lột người lao động trong nước, đồng thời xâm lược và áp bức nhân dân các nước thuộc địa.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã trở thành hiện thực, mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên cách mạng chống đế quốc, kỷ nguyên giải phóng dân tộc. . Cách mạng Tháng Mười Nga là một tấm gương sáng trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân, phong kiến ​​áp bức, bóc lột nặng nề. Tình cảnh đói nghèo, khốn khó của tầng lớp nông dân Việt Nam càng làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc, phong kiến, ý chí cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền sống tự do.

Bạn đang xem: Ngày 3 tháng 2 là ngày gì

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, đại bộ phận xuất thân từ giai cấp nông dân, họ có quan hệ trực tiếp, khăng khít với giai cấp nông dân, bị đế quốc, phong kiến ​​áp bức, bóc lột.

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp phát triển liên tục và sôi nổi. nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước cũ, ngày 5 tháng 6 năm 1911, một thanh niên tên là nguyễn tất thành (nghĩa là nguyễn ái quốc, sau này là thành phố Hồ Chí Minh) đi tìm đường cứu nước ở địa chỉ mới. . người đã đi qua nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã khám phá ra một chân lý: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ của người lao động ở các nước chính quyền cũng như ở các nước thuộc địa.

Năm 1917, ông trở lại Pháp, đến Paris và năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Tử Vi Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Phần 1

Tháng 6 năm 1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, với tên mới là nguyễn ái quốc, người đã gửi bản yêu sách 8 điểm tới hội nghị Versailles.

XEM THÊM:  Quẻ 20: Phong Địa Quan - 64 Quẻ Dịch

Tháng 7 năm 1920, nguyễn ái quốc đọc “Đề cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa” của lenin và từ đó suy nghĩ tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

tại đại hội của đảng xã hội chủ nghĩa Pháp (tháng 12 năm 1920), nguyễn ái quốc đã bỏ phiếu tán thành quốc tế thứ III (quốc tế cộng sản do lenin thành lập) và tham gia sáng lập đảng cộng sản pháp, trở thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. người cộng sản đầu tiên. Đó là một sự kiện lịch sử quan trọng, không chỉ đưa nhà yêu nước nguyễn đi từ chủ nghĩa yêu nước sang học thuyết cách mạng thời bấy giờ là chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: cứu nước. đất nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.

Từ đó, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ đối với phong trào cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc còn đẩy mạnh việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vạch ra đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam và chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng Cộng sản. Việt Nam. .

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã cố gắng truyền bá chủ nghĩa marx trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, về mặt lý luận là chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh: cách mạng muốn thành công phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học, đó là hệ tư tưởng Mác – Lê-nin.

là người viết nhiều bài báo, tham gia nhiều bài thuyết trình tại các đại hội và hội nghị quốc tế, viết tác phẩm “Xử án chế độ thực dân Pháp” và tổ chức các tờ báo của thanh niên, công nhân và nông dân, chiến sĩ cách mạng, đội tiên phong, để truyền bá chủ nghĩa Mác- chủ nghĩa leninism đến Việt Nam năm 1927, Ban tuyên truyền của liên hiệp các dân tộc bị áp bức đã xuất bản tác phẩm “Con đường cách mạng” (tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong lớp huấn luyện chính trị của Hội cách mạng thanh niên Việt Nam). . đó là sự chuẩn bị về đường lối chính trị tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Người khẳng định muốn thắng lợi thì cách mạng phải có đảng lãnh đạo, đảng phải vững thì cách mạng mới thành công, có vững thì thuyền mới chạy.

XEM THÊM:  Tuổi hợi hợp hướng nhà nào thu hút nhiều tài lộc

Trong thời gian này, mọi người cũng tập trung vào việc chuẩn bị cho tổ chức và nhân viên. người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu, Trung Quốc, cử cán bộ đi học đại học phương Đông (thuộc Liên Xô cũ) và trường lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc) để đào tạo cán bộ cho Cách mạng việt nam. .

Tham khảo: Tử Vi Tuổi Mậu Dần 2019 – Nữ Mạng Sinh Năm 1998 (Luận giải chi tiết)

Nhờ sự hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí lão thành cách mạng, điều kiện thành lập Đảng ngày càng chín muồi.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản nhận thấy sự cần thiết và cấp bách của việc thành lập một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ của phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn ái quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930.

Hội nghị quyết định hợp nhất các tổ chức đảng (đảng cộng sản Việt Nam, đảng cộng sản nam, liên đoàn cộng sản Việt Nam) vào đảng cộng sản Việt Nam. hội nghị đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt và Hiến pháp vắn tắt của Đảng cộng sản. Các văn kiện này do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được hội nghị hợp nhất của đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. hội nghị đã thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt đảng cộng sản quốc tế và đảng cộng sản Việt Nam gửi đồng bào, đồng chí cả nước nhân ngày thành lập đảng.

hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản giả như đại hội thành lập đảng. Văn kiện được thông qua tại hội nghị hợp nhất do Nguyễn ái quốc chủ trì là chương trình chính trị đầu tiên của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của đảng đã quyết định lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập đảng.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam thành một đảng cộng sản duy nhất – Đảng cộng sản Việt Nam – theo đường lối chính trị đúng đắn, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

XEM THÊM:  [Giải Đáp] Chồng 1989 vợ 1994 có hợp nhau không?

sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và tư tưởng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. .

sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa với phong trào đấu tranh và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, một sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. – Hồ Chí Minh.

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tế là ngay từ khi mới thành lập, Đảng đã có đường lối chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng giải phóng dân tộc theo hướng cách mạng vô sản. đảng việt nam giương cao ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng việt nam; nó đã giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng và sự lãnh đạo cách mạng xảy ra vào đầu thế kỷ 20, mở ra một con đường và hướng phát triển mới cho Việt Nam. chính đường lối đó là cơ sở bảo đảm cho sự đoàn kết lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, cùng chung suy nghĩ và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành được những thắng lợi to lớn sau này. đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển và bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 91 năm qua.

sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại đã làm nên vẻ vang. những chiến thắng. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Xem thêm: Xem ngày tốt tháng 11 năm 2018, Chọn ngày cát lành tháng 11 năm 2018

Vậy là đến đây bài viết về Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) – Tin tức nổi bật – Phường Thanh Nhàn – Quận Hai Bà Trưng đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button