Tài Chính

Quyết định 1357/QĐ-TCHQ Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

Bạn đang quan tâm đến Quyết định 1357/QĐ-TCHQ Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Quyết định 1357/QĐ-TCHQ Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng tại đây.

Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu 2018

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu 2018

Số: 1357/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Có thể bạn quan tâm: Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C Cơ Bản

Có thể bạn quan tâm: Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C Cơ Bản

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

___________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Có thể bạn quan tâm: Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C Cơ Bản

Xem thêm: THU HẸP PHẠM VI PHÁT SÓNG WIFI

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

XEM THÊM:  KQXSMB 31/7 – Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2021

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

Có thể bạn quan tâm: Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C Cơ Bản

QUYẾT ĐỊNH:

Có thể bạn quan tâm: Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C Cơ Bản

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS.

Có thể bạn quan tâm: Xem Phim “Sự Quyến Rũ Của Người Vợ”

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký theo loại hình tương ứng trước ngày Quyết định này có hiệu lực, nếu có thay đổi mục đích sử dụng, đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới thì sử dụng mã loại hình theo quy định tại Quyết định này kể từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

2. Đối với các mã loại hình đã được quy định tại Quyết định này nhưng thủ tục hải quan chưa được quy định cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính thì chưa thực hiện cho đến khi có quy định cụ thể.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

XEM THÊM:  GIẢI ĐIỆN ẢNH RỒNG XANH CHO NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thông báo công khai Quyết định này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để người khai hải quan biết, thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn thực hiện./.

Có thể bạn quan tâm: Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C Cơ Bản

Nơi nhận: – Như Điều 4; – Phòng TM&CN Việt Nam (để phối hợp); – Website hải quan (để thông báo); – Lưu: VT, GSQL (10 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Mai Xuân Thành

Có thể bạn quan tâm: Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C Cơ Bản

Có thể bạn quan tâm: Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C Cơ Bản

Vậy là đến đây bài viết về Quyết định 1357/QĐ-TCHQ Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button