Tài Chính

Tải bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Bạn đang quan tâm đến Tải bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Tải bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 tại đây.

Bảng tài khoản kế toán 2016

Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Tải bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133

Bạn đang xem: Bảng tài khoản kế toán 2016

Tại sao các bạn nên tải bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 về

Để ghi nhớ tất cả các cài tài khoản kế toán theo thông tư 133 là điều vô cùng khó khăn với các bạn sinh viên nghành kế toán và các kế toán viên nếu như chúng ta không thường xuyên làm việc và tiếp xúc với chúng. Vậy giải pháp giải quyết vấn đề này như thế nào ?

Các bạn hãy tải bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 do Kế toán Minh Việt tổng hợp thành file word và file Excel về để có thể tra cứu và ghi nhớ một các dễ dàng hơn. Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 đã được Kế toán Minh Việt phân chia theo từng nhóm tài khoản như: tài khoản tài sản, tài khoản nguồn vốn để các bạn có thể thuận tiện tra cứu cũng như dễ ghi nhớ các đầu mục tài khoản hơn. Link download bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 ở cuối bài viết.

Các bạn có biết ?

Kể từ ngày 1/1/2017 Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48 sẽ Không còn hiệu lực và thay vào đó các DN phải sử dụng Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Nội dung thông tư 133

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

Đối tượng áp dụng thông tư 133

  • Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
  • Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 133

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

TÀI KHOẢN NGUỒN VỐN

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 1

Cấp 2

1

2

3

1

2

3

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

111

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Tiền mặt

331

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Phải trả cho người bán

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

1111

Tiền Việt Nam

333

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1112

Ngoại tệ

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

3331

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

112

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Tiền gửi Ngân hàng

XEM THÊM:  Khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh

33311

Thuế GTGT đầu ra

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

1121

Tiền Việt Nam

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

1122

Ngoại tệ

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

121

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Chứng khoán kinh doanh

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

128

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

3335

Thuế thu nhập cá nhân

1288

Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

3336

Thuế tài nguyên

131

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Phải thu của khách hàng

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

133

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Thuế GTGT được khấu trừ

3338

Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

33381

Thuế bảo vệ môi trường

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

33382

Các loại thuế khác

136

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Phải thu nội bộ

3339

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

1361

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

334

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Phải trả người lao động

1368

Phải thu nội bộ khác

335

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Chi phí phải trả

138

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Phải thu khác

336

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Có thể bạn quan tâm: Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Mùa 4 Tap 14

Phải trả nội bộ

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

3361

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

1386

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

3368

Phải trả nội bộ khác

1388

Phải thu khác

338

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Phải trả, phải nộp khác

141

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Tạm ứng

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

3381

Tài sản thừa chờ giải quyết

151

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Hàng mua đang đi đường

3382

Kinh phí công đoàn

152

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Nguyên liệu, vật liệu

3383

Bảo hiểm xã hội

153

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Công cụ, dụng cụ

3384

Bảo hiểm y tế

154

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

3385

Bảo hiểm thất nghiệp

155

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Thành phẩm

3386

Nhận ký quỹ, ký cược

156

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Hàng hóa

3387

Doanh thu chưa thực hiện

157

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Hàng gửi đi bán

3388

Phải trả, phải nộp khác

211

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

XEM THÊM:  Bảng Giá Bánh Trung Thu Bibica 2021 Cập Nhật Chi Tiết

Tài sản cố định

341

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Vay và nợ thuê tài chính

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

2111

TSCĐ hữu hình

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

3411

Các khoản đi vay

2112

TSCĐ thuê tài chính

3412

Nợ thuê tài chính

2113

TSCĐ vô hình

352

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Dự phòng phải trả

214

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Hao mòn tài sản cố định

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

3521

Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

3522

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

3524

Dự phòng phải trả khác

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

353

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Quỹ khen thưởng phúc lợi

2147

Hao mòn bất động sản đầu tư

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

3531

Quỹ khen thưởng

217

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Bất động sản đầu tư

3532

Quỹ phúc lợi

228

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

3533

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

2281

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

3534

Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

2288

Đầu tư khác

356

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

229

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Dự phòng tổn thất tài sản

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Có thể bạn quan tâm: Cập nhật giờ làm việc ngân hàng ACB mới nhất năm 2022

3561

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

2291

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3562

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

2292

Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

2293

Dự phòng phải thu khó đòi

411

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2294

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

241

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xây dựng cơ bản dở dang

4112

Thặng dư vốn cổ phần

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

2411

Mua sắm TSCĐ

4118

Vốn khác

2412

Xây dựng cơ bản

413

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

2413

Sửa chữa lớn TSCĐ

418

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

242

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Chi phí trả trước

419

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

XEM THÊM:  Sự thật về nàng tiên trăn ở Trung Quốc? 5 Vụ trăn ăn thịt người gây chấn động

Cổ phiếu quỹ

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

421

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

CÁC TÀI KHOẢN KHÁC

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

511

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

611

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Mua hàng

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

5111

Doanh thu bán hàng hóa

631

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Giá thành sản xuất

5112

Doanh thu bán thành phẩm

632

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Giá vốn hàng bán

5113

Doanh thu cung cấp dịch vụ

635

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Chi phí tài chính

5118

Doanh thu khác

642

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Chi phí quản lý kinh doanh

515

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Doanh thu hoạt động tài chính

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

6421

Chi phí bán hàng

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

6422

Chi phí quản lý doanh nghiệp

711

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Thu nhập khác

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

811

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Chi phí khác

911

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Xác định kết quả kinh doanh

821

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải file word và excle bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133:

Download file word: Tải tại đây

Download file excel: Tải tại đây

Xem thêm: Hổ Cáp – Hổ Cáp hôm nay – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Các bài viết mới

– Khắc phục lỗi đăng nhập trang firstreal.com.vn.vn
– Tải phần mềm HTKK 4.4.3 mới nhất 2020

Các tin cũ hơn

– Tải thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động
– Mẫu 07/GTGT Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng

Vậy là đến đây bài viết về Tải bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button