Tài Chính

Trang thông tin điện tử – Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang quan tâm đến Trang thông tin điện tử – Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

a) các ngành sản xuất

tt

Bạn đang xem: Tiền điện kinh doanh

nhóm khách hàng

giá điện

(vnd / kwh)

1.1

cấp điện áp từ 110 kv trở lên

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

a) giờ bình thường

1536

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Xem Thêm : Hệ Điều Hành Windows 10 bản quyền

b) giờ thấp điểm

970

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

c) giờ cao điểm

2759

1.2

cấp điện áp từ 22 kv đến dưới 110 kv

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

a) giờ bình thường

1555

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Xem Thêm : Hệ Điều Hành Windows 10 bản quyền

b) giờ thấp điểm

1.007

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

c) giờ cao điểm

2871

1,3

cấp điện áp từ 6 kv đến dưới 22 kv

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

a) giờ bình thường

1,611

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Xem Thêm : Hệ Điều Hành Windows 10 bản quyền

b) giờ thấp điểm

1,044

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

c) giờ cao điểm

2,964

1.4

mức điện áp nhỏ hơn 6 kv

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

a) giờ bình thường

1.685

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Xem Thêm : Hệ Điều Hành Windows 10 bản quyền

b) giờ thấp điểm

1100

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

c) giờ cao điểm

Xem Thêm : Hướng dẫn cách ứng tiền vào tài khoản sim MobiFone 20K, 50K, 200K

3.076

khách hàng mua điện ở cấp điện áp 20 kv được tính theo giá ở cấp điện áp từ 22 kv đến dưới 110 kv.

b) khối hành chính và sự nghiệp

tt

Bạn đang xem: Tiền điện kinh doanh

nhóm khách hàng

giá điện

(vnd / kwh)

1

bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường trung học

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

cấp điện áp từ 6 kv trở lên

1659

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

mức điện áp nhỏ hơn 6 kv

1.771

2

chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

cấp điện áp từ 6 kv trở lên

1,827

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

mức điện áp nhỏ hơn 6 kv

1.902

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

c) kinh doanh

tt

Bạn đang xem: Tiền điện kinh doanh

nhóm khách hàng

giá điện

(vnd / kwh)

1

cấp điện áp từ 22 kv trở lên

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

a) giờ bình thường

2.442

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Xem Thêm : Hệ Điều Hành Windows 10 bản quyền

b) giờ thấp điểm

1.361

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

c) giờ cao điểm

4,251

2

cấp điện áp từ 6 kv đến dưới 22 kv

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

a) giờ bình thường

2,629

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Xem Thêm : Hệ Điều Hành Windows 10 bản quyền

b) giờ thấp điểm

1547

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

c) giờ cao điểm

4400

3

mức điện áp nhỏ hơn 6 kv

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

a) giờ bình thường

2.666

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Xem Thêm : Hệ Điều Hành Windows 10 bản quyền

b) giờ thấp điểm

1,622

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

c) giờ cao điểm

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

d) hoạt động

tt

Bạn đang xem: Tiền điện kinh doanh

nhóm khách hàng

giá điện

(vnd / kwh)

1

giá bán lẻ điện sinh hoạt

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

cấp 1: cho kWh từ 0 – 50

1678

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

cấp 2: cho kWh từ 51 đến 100

1,734

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

cấp 3: cho kWh từ 101 đến 200

2014

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

cấp 4: cho kWh từ 201 – 300

2536

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

cấp 5: cho kWh từ 301 – 400

2834

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

cấp 6: cho kWh từ 401

2,927

2

giá bán điện cho công chúng bằng thẻ trả trước

2.461

cho sinh viên và công nhân thuê nhà để ở:

– Trường hợp thời hạn thuê nhà dưới 12 tháng mà bên cho thuê không kê khai tổng số khách hàng sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện bậc 3: Từ 101 đến 200 kwh cho cả nhà. công suất đầu ra được đo trên đồng hồ.

– Trong trường hợp chủ nhà kê khai được toàn bộ số lượng khách hàng sử dụng điện thì TTĐ có trách nhiệm cấp nội quy cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý. địa lý địa lý; cứ 4 người được tính là một người sử dụng điện để tính quy tắc áp dụng giá bán điện sinh hoạt công ích.

Tham khảo: TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀI KIỀU OANH

Tham khảo: Phân tích chi phí là gì?

Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính

Vậy là đến đây bài viết về Trang thông tin điện tử – Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button