Tài Chính

153 cau trac nghiem va dap an ly thuyet tai chinh tien te

Bạn đang quan tâm đến 153 cau trac nghiem va dap an ly thuyet tai chinh tien te phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO 153 cau trac nghiem va dap an ly thuyet tai chinh tien te tại đây.

Trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án

153 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Có đáp án)

MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH

TIỀN TỆ

Câu 1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường. d) Cả a) và b). e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó. Câu 2. Trong nền kinh tế hiện vật, một con gà có giá bằng 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa có giá bằng 5 ổ bánh mỳ. Giá của một bình sữa tính theo hàng hoá khác là: a) 10 ổ bánh mỳ b) 2 con gà c) Nửa con gà d) Không có ý nào đúng Câu 3. Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi nhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó là: a) 1-4-3-2 b) 4-3-1-2 c) 2-1-4-3 d) Không có câu nào trên đây đúng Câu 4. Mức cung tiền tệ thực hiện chức năng làm phương tiện trao đổi tốt nhất là: a) M1. b) M2. c) M3. d) Vàng và ngoại tệ mạnh. e) Không có phương án nào đúng. Câu 5. Mệnh đề nào không đúng trong các mệnh đề sau đây: a) Giá trị của tiền là lượng hàng hoá mà tiền có thể mua được. b) Lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệ. c) Lạm phát là tình trạng giá cả tăng lên. d) Nguyên nhân của lạm phát là do giá cả tăng lên. Câu 6. Điều kiện để một hàng hoá được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế gồm: a) Thuận lợi trong việc sản xuất ra hàng loạt và dễ dàng trong việc xác định giá trị. b) Được chấp nhận rộng rãi. c) Có thể chia nhỏ và sử dụng lâu dài mà không bị hư hỏng. d) Cả 3 phương án trên. e) Không có phương án nào đúng. Câu 7. Trong thời kỳ chế độ bản vị vàng: a) Chế độ tỷ giá cố định và xác định dựa trên cơ sở “ngang giá vàng”. b) Thương mại giữa các nước được khuyến khích.

Câu 12. Giá cả trong nền kinh tế trao đổi bằng hiện vật (barter economy) được tính dựa trên cơ sở: a) Theo cung cầu hàng hoá. b) Theo cung cầu hàng hoá và sự điều tiết của chính phủ. c) Một cách ngẫu nhiên. d) Theo giá cả của thị trường quốc tế. Câu 13. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có thể được phổ biến rộng rãi trong các nền kinh tế hiện đại và Việt Nam bởi vì: a) thanh toán bằng thẻ ngân hàng là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đơn giản, thuận tiện, an toàn, với chi phí thấp nhất. b) các nước đó và Việt Nam có điều kiện đầu tư lớn. c) Đây là hình thức phát triển nhất của thanh toán không dùng tiền mặt cho đến ngày nay. d) Hình thức này có thể làm cho bất kỳ đồng tiền nào cũng có thể coi là tiền quốc tế và có thể được chi tiêu miễn thuế ở nước ngoài với số lượng không hạn chế. Câu 14. "Giấy bạc ngân hàng" thực chất là: a) Một loại tín tệ. b) Tiền được làm bằng giấy. c) Tiền được ra đời thông qua hoạt động tín dụng và ghi trên hệ thống tài khoản của ngân hàng. d) Tiền gửi ban đầu và tiền gửi do các ngân hàng thương mại tạo ra. Câu 15. Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là: a) Điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển. b) Điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh. c) Điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định. d) Điều kiện để đầu tư và phát triển. Câu 16. Vốn lưu động của doanh nghiệp theo nguyên lý chung có thể được hiểu là: a) Giá trị của toàn bộ tài sản lưu động của doanh nghiệp đó. b) Giá trị của tài sản lưu động và một số tài sản khác có thời gian luân chuyển từ 5 đến 10 năm. c) Giá trị của công cụ lao động và nguyên nhiên vật liệu có thời gian sử dụng ngắn. d) Giá trị của tài sản lưu động, bằng phát minh sáng chế và các loại chứng khoán Nhà nước khác.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án

Câu 17. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát ở nhiều nước có thể được tổng hợp lại bao gồm: a) Lạm phát do cầu kéo, chi phí đẩy, bội chi Ngân sách Nhà nước và sự tăng trưởng tiền tệ quá mức. b) Lạm phát do chi phí đẩy, cầu kéo, chiến tranh và thiên tai xảy ra liên tục trong nhiều năm. c) Những yếu kém trong điều hành của Ngân hàng Trung ương. d) Lạm phát do cầu kéo, chi phí đẩy và những bất ổn về chính trị như bị đảo chính. e) Không phải các phương án trên. Câu 18. Sự khác nhau căn bản của vốn lưu động và vốn cố định là: a) Quy mô và đặc điểm luân chuyển. b) Đặc điểm luân chuyển, vai trò và hình thức tồn tại. c) Quy mô và hình thức tồn tại. d) Đặc điểm luân chuyển, hình thức tồn tại, thời gian sử dụng. e) Vai trò và đặc điểm luân chuyển. Câu 19. Nguồn vốn quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và hiện đại hoá các doanh nghiệp Việt Nam là: a) Chủ doanh nghiệp bỏ thêm vốn vào sản xuất kinh doanh. b) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ. c) Tín dụng trung và dài hạn từ các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng thương mại Nhà nước. d) Nguồn vốn sẵn có trong các tầng lớp dân cư. e) Nguồn vốn từ nước ngoài: liên doanh, vay, nhận viện trợ. Câu 20. Lạm phát sẽ tác động xấu đến: a) Thu nhập của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. b) Thu nhập của mọi tầng lớp dân cư. c) Thu nhập của các chuyên gia nước ngoài. d)Thu nhập cố định của những người làm công.

Câu 21. Ý nghĩa của việc nghiên cứu sự phân biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động của một doanh nghiệp là:

h) Cả a) f) d) Câu 25. Các khoản thu nào dưới đây được coi là thu không thường xuyên của Ngân sách Nhà nước Việt Nam? a) Thuế thu nhập cá nhân và các khoản viện trợ không hoàn lại. b) Thuế lạm phát, thuê thu nhập cá nhân và thu từ các đợt phát hành công trái. c) Thu từ sở hữu tài sản và kết dư ngân sách năm trước. d) Viện trợ không hoàn lại và vay nợ nước ngoài. e) Tất cả các phương án trên đều sai. Câu 26. Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam: a) Thuế b) Phí c) Lệ phí d) Sở hữu tài sản: DNNN và các tài sản khác. Câu 27. Việc nghiên cứu những tác động tiêu cực của Thuế có tác dụng: a) Để xây dựng kế hoạch cắt giảm thuế nhằm giảm thiểu gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp và công chúng. b) Để xây dựng chính sách thuế tối ưu, đảm bảo doanh thu Thuế cho Ngân sách Nhà nước. c) Để kích thích xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài và giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng. d) Để kích thích nhập khẩu hàng hoá ra nước ngoài và giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng. Câu 28. Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế thông qua sự tác động tới: a) Lãi suất thị trường. b) Tổng tiết kiệm quốc gia. c) Đầu tư và cán cân thương mại quốc tế. d) Cả a, b, c.

XEM THÊM:  7 kỹ thuật đánh cầu lông cơ bản mà bất kỳ người chơi nào cũng phải biết

Có thể bạn quan tâm: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC VIETTEL QUA MẠNG

Câu 29. Thuế được coi là có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế bởi vì: a) Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước và là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền KTQD. b) Thuế là công cụ để kích thích nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

c) Chính sách Thuế là một trong những nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia. d) Việc quy định nghĩa vụ đóng góp về Thuế thường được phổ biến thành Luật hay do Bộ Tài chính trực tiếp ban hành. Câu 30. Trong các khoản chi sau, khoản chi nào là thuộc chi thường xuyên? a) Chi dân số KHHGĐ.d) Chi trợ cấp NS cho Phường, Xã. b) Chi khoa học, công nghệ và môi trường. e) Chi giải quyết việc làm. c) Chi bù giá hàng chính sách. f) Chi dự trữ vật tư của Nhà nước. Câu 31. Nguyên nhân thất thu Thuế ở Việt Nam bao gồm: a) Do chính sách Thuế và những bất cập trong chi tiêu của Ngân sách Nhà nước. b) Do hạn chế về nhận thức của công chúng và một số quan chức. c) Do những hạn chế của cán bộ Thuế. d) Tất cả các nguyên nhân trên. e) Không phải các nguyên nhân trên. Câu 32. Chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng: a) Thu NS – Chi NS > 0 b) Thu NS ( không bao gồm thu từ đi vay) – Chi NS thường xuyên > 0 c) Thu NSNN – Chi thường xuyên = Chi đầu t + trả nợ ( cả tín dụng NN) d) Thu NS = Chi NS Câu 33. Các giải pháp để tài trợ thâm hụt Ngân sách Nhà nước bao gồm: a) Tăng thuế, tăng phát hành trái phiếu Chính phủ và Tín phiếu Kho bạc. b) Phát hành tiền, tăng thuế thu nhập cá nhân và phát hành trái phiếu Chính phủ. c) Tăng thuế, phát hành tiền và trái phiếu Chính phủ để vay tiền dân cư. d) Tăng thuế, tăng phát hành tiền và vay nợ nước ngoài. e) Không có giải pháp nào trên đây. Câu 34. Trong các giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt Ngân sách Nhà nước dưới đây, giải pháp nào sẽ có ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ? a) Phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông.

Câu 39. Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là: a) Thị trường mở. b) Thị trường chứng khoán. c) Thị trường tín dụng trung, dài hạn và thị trường chứng khoán. d) Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn trên một năm. e) Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn trên một năm giữa các ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp và dân cư. Câu 40. Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là: a) Thời hạn chuyển giao vốn và mức độ rủi ro. b) Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia. c) Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất. d) Các chủ thể tham gia và lãi suất. e) Thời hạn chuyển giao vốn. Câu 41. Các công cụ tài chính nào dưới đây là chứng khoán: a) Chứng chỉ tiền gửi (CDs). b) Kỳ phiếu Ngân hàng c) Cổ phiếu thông thường d) Thương phiếu. e) Tín phiếu Kho bạc. f) Trái phiếu Chính phủ. Câu 42. Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm: a) Ngân hàng Trung ương. b) Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng và các ngân hàng thương mại thành viên. c) Hộ gia đình. d) Doanh nghiệp Nhà nước dưới hình thức các Tổng công ty. e) Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh với quy mô rất lớn. f) Cả a) và b). Câu 43. Nếu bạn cho rằng nền kinh tế sẽ suy sụp vào năm tới, thì bạn sẽ nắm giữ tài sản: a) Cổ phiếu thông thường. b) Trái phiếu Chính phủ. c) Vàng SJC. d) Bất động sản. e) Ngoại tệ mạnh. f) Đồ điện tử và gỗ quý. g) Cả c) và e) h) Cả b) và d)

Câu 44. Sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn của các công cụ tài chính sau: a) Ngân phiếu – Tín phiếu kho bạc – Trái phiếu CP – Chứng chỉ tiền gửi – Trái phiếu NH

  • Cổ phiếu. b) Chứng chỉ tiền gửi – Ngân phiếu – Trái phiếu CP – Trái phiếu NH – Cổ phiếu – Tín phiếu kho bạc. c) Trái phiếu CP – Trái phiếu NH – Cổ phiếu – Ngân phiếu – Tín phiếu kho bạc – Chứng chỉ tiền gửi. d) Không có đáp án nào đúng. Câu 45. Phiếu nợ chuyển đổi là: a) Cổ phiếu thông thường. b) Trái phiếu công ty. c) Trái phiếu công ty có khả năng chuyển thành cổ phiếu thông thường. d) Trái phiếu Chính phủ có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu của bất cứ công ty cổ phần nào. e) Không phải các loại giấy tờ có giá trên. Câu 46. Thị trường OTC: a) Là thị trường vô hình, hoạt động diễn ra suốt ngày đêm và ở khắp mọi nơi. b) Là Sở giao dịch thứ hai trong các nước có thị trường chứng khoán phát triển. c) Là thị trường giao dịch các loại cổ phiếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. d) Là thị trường tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên. e) Là thị trường bán buôn các loại chứng khoán. Câu 47. Các công cụ tài chính bao gồm: a) Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính. b) Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ chuyển đổi. c) Thương phiếu và những bảo lãnh của ngân hàng (Bank’s Acceptances). d) Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Câu 48. Chứng khoán là: a) Các giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính. b) Cổ phiếu và trái phiếu các loại.
XEM THÊM:  SIM KHUYẾN MÃI TÀI KHOẢN KHỦNG

a) Lợi tức của trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon. b) Lợi tức của trái phiếu bằng lãi suất coupon. c) Lợi tức của trái phiếu thấp hơn tỷ suất coupon. d) Không xác định được lợi tức của trái phiếu. Câu 54. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây: a) Tỷ suất coupon của trái phiếu thường là cố định trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu. b) Lợi tức do trái phiếu mang lại luôn cố định. c) Tỷ suất coupon của trái phiếu bằng với mệnh giá trái phiếu. d) Tấi cả các loại trái phiếu đều trả lãi. Câu 55. Nếu một trái phiếu có tỷ suất coupon (trả hàng năm) là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá $1000, các trái phiếu tương tự đang được bán với mức lợi tức 8%, thị giá của trái phiếu này là bao nhiêu? a) $1000 b) $880,22 c) $900,64 d) $910, Câu 56. Một Tín phiếu Kho bạc kỳ hạn một năm mệnh giá $100 đang được bán trên thị trường với tỷ suất lợi tức là 20%. Giá của tín phiếu đó được bán trên thị trường là: a)$80 b)$83 c)$90 d)$93. Câu 57. Chỉ ra mệnh đề không đúng trong các mệnh đề sau: a) Rủi ro vỡ nợ càng cao thì lợi tức của trái phiếu càng cao. b) Trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá có chất lượng rất cao. c) Trái phiếu có tính thanh khoản càng kém thì lợi tức càng cao. d) Trái phiếu công ty có lợi tức cao hơn so với trái phiếu chính phủ. Câu 58. Yếu tố nào không được coi là nguồn cung ứng nguồn vốn cho vay? a) Tiết kiệm của hộ gia đình. b) Quỹ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp. c) Thặng dư ngân sách của Chính phủ và địa phương. d) Các khoản đầu tư của doanh nghiệp. Câu 59. Theo lý thuyết về dự tính về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất thì: a) Các nhà đầu tư không có sự khác biệt giữa việc nắm giữ các trái phiếu dài hạn và ngắn hạn.

Có thể bạn quan tâm: Cách gọi giấu số vinaphone

b) Lãi suất dài hạn phụ thuộc vào dự tính của nhà đầu tư về các lãi suất ngắn hạn trong tương lai. c) Sự ưa thích của các nhà đầu tư có tổ chức quyết định lãi suất dài hạn. d) Môi trường ưu tiên và thị trường phân cách làm cho cấu trúc kỳ hạn trở thành không có ý nghĩa. Câu 60. Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: a) Chứng khoán có độ thanh khoản càng cao thì lợi tức càng thấp. b) Kỳ hạn chứng khoán càng dài thì lợi tức càng cao. c) Các chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao hơn các chứng khoán dài hạn. d) Các mệnh đề a) và b) là đúng. Câu 61. Giả định các yếu tố khác không thay đổi, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, khi nhiều người muốn cho vay vốn trong khi chỉ có ít người muốn đi vay thì lãi suất sẽ: a) Tăng b)Giảm c)Không bị ảnh hưởng d)Thay đổi theo chính sách điều tiết của Nhà nước. Câu 62. Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lãi suất trên thị trường tăng, thị giá của trái phiếu sẽ: a) Tăng b) Giảm c) Không thay đổi Câu 63. Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lãi suất trên thị trường giảm, thị giá của trái phiếu sẽ: a) Tăng b) Giảm c) Không thay đổi Câu 64. Một trái phiếu có tỷ suất coupon bằng với lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào? a) Thấp hơn mệnh giá. b) Cao hơn mệnh giá. c) Bằng mệnh giá. d) Không xác định được giá. Câu 65. Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào? a) Thấp hơn mệnh giá b) Cao hơn mệnh giá c) Bằng mệnh giá d) Không xác định được giá Câu 66. Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào? a) Thấp hơn mệnh giá b) Cao hơn mệnh giá

b) Vì trái phiếu Địa phương cũng là một dạng trái phiếu Chính phủ an toàn nhưng không hấp dẫn đối với các công ty bảo hiểm sinh mạng. c) Vì loại hình bảo hiểm tai nạn và tài sản nhất thiết phải có lợi nhuận. d) Vì công ty bảo hiểm sinh mạng muốn mở rộng cho vay ngắn hạn để có hiệu quả hơn. Câu 74. Để có thể ổn định lãi suất ở một mức độ nhất định, sự tăng lên trong cầu tiền tệ dẫn đến sự tăng lên cùng tốc độ của cung tiền tệ bởi vì: a) Cung và cầu tiền tệ luôn biến động cùng chiều với nhau và cùng chiều với lãi suất. b) Cung và cầu tiền tệ luôn biến động ngược chiều với nhau và ngược chiều với lãi suất. c) Cung và cầu tiền tệ luôn biến động cùng chiều với nhau và ngược chiều với lãi suất. d) Lãi suất phụ thuộc vào cung và cầu tiền tệ. Câu 75. Lãi suất trả cho tiền gửi (huy động vốn) của ngân hàng phụ thuộc vào các yếu tố: a) Nhu cầu về nguồn vốn của ngân hàng và thời hạn của khoản tiền gửi. b) Nhu cầu và thời hạn vay vốn của khách hàng. c) Mức độ rủi ro của món vay và thời hạn sử dụng vốn của khách hàng. d) Quy mô và thời hạn của khoản tiền gửi. Câu 76. Trong nền kinh tế thị trường, giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lạm phát được dự đoán sẽ tăng lên thì: a) Lãi suất danh nghĩa sẽ tăng. b) Lãi suất danh nghĩa sẽ giảm. c) Lãi suất thực sẽ tăng. d) Lãi suất thực có xu hướng giảm. e) Không có cơ sở để xác định. Câu 77. Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với các món vay khác nhau sẽ khác nhau phụ thuộc vào: a) Mức độ rủi ro của món vay. b) Thời hạn của món vay dài ngắn khác nhau. c) Khách hàng vay vốn thuộc đối tượng ưu tiên. d) Vị trí địa lý của khách hàng vay vốn. e) Tất cả các trờng hợp trên.

Câu 78. Nếu cung tiền tệ tăng, giả định các yếu tố khác không thay đổi, thị giá chứng khoán sẽ được dự đoán là sẽ: a) Tăng. b) Giảm. c) Không đổi.

XEM THÊM:  Giá vàng thế giới

Câu 79. Lý do khiến cho sự phá sản ngân hàng được coi là nghiêm trọng đối với nền kinh tế là: a) Một ngân hàng phá sản sẽ gây nên mối lo sợ về sự phá sản của hàng loạt các ngân hàng khác. b) Các cuộc phá sản ngân hàng làm giảm lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế. c) Một số lượng nhất định các doanh nghiệp và công chúng bị thiệt hại. d)Tất cả các ý trên đều sai. Câu 80. Ngân hàng thương mại hiện đại được quan niệm là: a) Công ty cổ phần thật sự lớn. b) Công ty đa quốc gia thuộc sở hữu nhà nước. c) Một Tổng công ty đặc biệt được chuyên môn hoá vào hoạt động kinh doanh tín dụng. d) Một loại hình trung gian tài chính. Câu 81. Chiết khấu thương phiếu có thể được hiểu là: a) Ngân hàng cho vay có cơ sở bảo đảm và căn cứ vào giá trị thương phiếu, với lãi suất là lãi suất chiết khấu trên thị trường. b) Mua đứt thương phiếu đó hay một bộ giấy tờ có giá nào đó với lãi suất chiết khấu. c) Ngân hàng cho vay căn cứ vào giá trị của thương phiếu được khách hàng cầm cố tại ngân hàng và ngân hàng không tính lãi. d) Một loại cho vay có bảo đảm, căn cứ vào giá trị thương phiếu với thời hạn đến ngày đáo hạn của thương phiếu đó. Câu 82. Để khắc phục tình trạng nợ xấu, các ngân hàng thơng mại cần phải: a) Cho vay càng ít càng tốt. b) Cho vay càng nhiều càng tốt. c) Tuân thủ các nguyên tắc và quy trình tín dụng, ngoài ra phải đặc biệt chú trọng vào tài sản thế chấp. d) Không ngừng đổi mới công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, gần gũi và hỗ trợ khách hàng. Câu 83. Nợ quá hạn là tình trạng chung của các ngân hàng thương mại bởi vì: a) Các ngân hàng luôn chạy theo rủi ro để tối đa hoá lợi nhuận. b) Các ngân hàng cố gắng cho vay nhiều nhất có thể.

b) Nhóm nguyên nhân thuộc về hiệp hội ngân hàng thế giới. c) Nhóm nguyên nhân thuộc về bản thân ngân hàng thương mại. d) Nhóm nguyên nhân thuộc về khách hàng. Câu 89. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại nhất thiết phải: a) Bằng 10% Nguồn vốn huy động. b) Bằng 10% Nguồn vốn. c) Bằng 10% Doanh số cho vay. d) Bằng 10 % Tiền gửi không kỳ hạn. e) Theo quy định của Ngân hàng Trung ương trong từng thời kỳ. Câu 90. Tài sản thế chấp cho một món vay phải đáp ứng các tiêu chuẩn: a) Có giá trị tiền tệ và đảm bảo các yêu cầu pháp lý cần thiết. b) Có thời gian sử dụng lâu dài và được nhiều người ưa thích. c) Có giá trị trên 5.000 VND và được rất nhiều người ưa thích. d) Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người vay vốn và có giá trị từ 200 VND. Câu 91. Sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của một ngân hàng thương mại có thể được hiểu là: a) Tuân thủ một cách nghiêm túc tất cả các quy định của Ngân hàng Trung ương. b) Có tỷ suất lợi nhuận trên 10% năm và nợ quá hạn dưới 8%. c) Không có nợ xấu và nợ quá hạn. d) Hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có lợi nhuận và tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép. Câu 92. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của một ngân hàng thương mại được coi là an toàn khi đạt ở mức: a) 18% b) 12% c) 5% d) 8% Câu 93. Phí tổn và lợi ích của chính sách ”quá lớn không để vỡ nợ” là gì? a) Chi phí quản lý lớn nhưng có khả năng chịu đựng tổn thất, thậm chí thua lỗ. b) Chi phí quản lý lớn những dễ dàng thích nghi với thị trường. c) Bộ máy cồng kềnh kém hiệu quả nhưng tiềm lực tài chính mạnh. d) Chi phí đầu vào lớn nhưng hoạt động kinh doanh ổn định. Câu 94. Nợ quá hạn của một ngân hàng thương mại được xác định bằng: a) Số tiền nợ quá hạn trên tổng dư nợ. b) Số tiền khách hàng không trả nợ trên tổng dư nợ.

c) Số tiền nợ quá hạn trên dư nợ thực tế. d) Số tiền được xoá nợ trên số vốn vay. Câu 95. Chức năng trung gian tài chính của một ngân hàng thương mại có thể được hiểu là: a) Làm cầu nối giữa người vay và cho vay tiền. b) Làm cầu nối giữa các đối tượng khách hàng và sở giao dịch chứng khoán. c) Cung cấp tất cả các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật. d) Biến các khoản vốn có thời hạn ngắn thành các khoản vốn đầu tư dài hạn hơn. Câu 96. Vì sao các ngân hàng thương mại cổ phần lại phải quy định mức vốn tối thiểu đối với các cổ đông? a) Để đảm bảo quy mô vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng, đảm bảo an toàn cho khách hàng của ngân hàng. b) Để phòng chống khả năng phá sản và cổ đông bán tháo cổ phiếu. c) Để Nhà nước dễ dàng kiểm soát. d) Để đảm bảo khả năng huy động vốn của các ngân hàng này. Câu 97. Cơ sở để một ngân hàng tiến hành lựa chọn khách hàng bao gồm: a) Khách hàng thuộc đối tượng ưu tiên của Nhà nước và thường xuyên trả nợ đúng hạn. b) Khách hàng có công với cách mạng và cần được hưởng các chính sách ưu đãi. c) Căn cứ vào mức độ rủi ro và thu nhập của món vay. d) Khách hàng có trình độ từ đại học trở lên. Câu 98. Các ngân hàng cạnh tranh với nhau chủ yếu dựa trên các công cụ: a) Giảm thấp lãi suất cho vay và nâng cao lãi suất huy động. b) Tăng cường cải tiến công nghệ và sản phẩm dịch vụ ngân hàng. c) Tranh thủ tìm kiếm sự ưu đãi của Nhà nước. d) Chạy theo các dự án lớn có lợi ích cao dù có mạo hiểm. Câu 99. Các ngân hàng thương mại nhất thiết phải có tỷ lệ dự trữ vượt quá ở mức: a) 8% trên tổng tài sản. b) 40% trên tổng nguồn vốn. c) 10% trên tổng nguồn vốn. d) Tuỳ theo các điều kiện kinh doanh từng ngân hàng. Câu 100. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng bao gồm: a) Sự yếu kém của các ngân hàng và khách hàng thiếu ý thức tự giác.

Xem thêm: Điều lệ trường tiểu học mới nhất 2017 violet

Vậy là đến đây bài viết về 153 cau trac nghiem va dap an ly thuyet tai chinh tien te đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button