Mức cung tiền tệ là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến … – LyTuong.net

Cung tiền = mili giây)

1. Khái niệm cung tiền

Cung tiền: là lượng tiền do hệ thống ngân hàng cung ứng ra nền kinh tế. Nói cách khác, cung tiền là tổng các công cụ tiền tệ thực đang lưu hành, được nắm giữ bởi những người tham gia trong nền kinh tế.

Các ngân hàng trung ương cung cấp tiền mặt và các ngân hàng thương mại cung cấp tiền kỹ thuật số.

2. Các thành phần của cung tiền

Các thành phần cung đo bằng tiền là khối tiền: m1; mét vuông; mét khối; l.

+ khối tiền m1: Là khối tiền tệ theo nghĩa hẹp hay còn gọi là tiền tệ giao dịch, bao gồm tiền mặt (loại tiền ngoài hệ thống ngân hàng) và tiền gửi,

+ khối tiền m2: khối tiền theo nghĩa rộng hay còn gọi là tiền chức năng, bao gồm khối tiền m1 và tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm.

+ khối m3: là khối tiền tệ mở rộng bao gồm khối m2 và các khoản tiền gửi khác.

+ khối tiền l: Là khối tiền tệ và tài sản, bao gồm khối tiền tệ m3 và chứng khoán ngắn hạn. Thước đo tiền tệ l, thực tế không phải là thước đo tiền, mà là thước đo tài sản tài chính có tính thanh khoản cao.

Hiệu suất đo lường có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khoảng thời gian. Cách đo m1 và m2 gần như giống nhau ở tất cả các nước trên thế giới.

Các ngân hàng trung ương quản lý lượng tiền cung ứng theo m1, m2 hoặc m3 tùy thuộc vào sự phát triển của thị trường tài chính ở mỗi quốc gia.

Khi bản vị vàng được lưu hành, nguồn cung tiền bao gồm các đồng tiền vàng thực tế, nhưng ngày nay nguồn cung tiền đó không còn nữa.

Cung tiền ngày nay được cung cấp bởi các ngân hàng trung ương, bao gồm tiền mặt do ngân hàng trung ương phát hành và tiền bút do các ngân hàng thương mại tạo ra dưới sự kiểm soát của các ngân hàng trung ương.

Ngân hàng trung ương có thể cho các ngân hàng thương mại vay hoặc tạm ứng trước các khoản chi ngân sách quốc gia.

Do đó, theo định nghĩa về tiền trợ cấp hẹp, cung ứng tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi thanh toán.

Tiền mặt Tiền mặt đang lưu thông, bao gồm tiền giấy và tiền xu:

– Tiền giấy: Do Ngân hàng Trung ương phát hành, giá trị lưu thông do nhà nước quy định theo pháp luật.

Mặc dù tất cả các quốc gia đều công bố hàm lượng vàng của tiền xu nhưng chúng không có giá trị thực, giá trị của tiền giấy so với vàng được xác định bởi sức mua của tiền giấy, nhưng sức mua của tiền giấy lại phụ thuộc vào số lượng tiền giấy đang lưu hành .

– Tiền kim loại: Đây là những đồng tiền được đúc từ kim loại rẻ tiền như kẽm hoặc nhôm, thường có giá trị thấp và được sử dụng làm tiền xu, tiền lẻ và cho các giao dịch hoặc thanh toán nhỏ. Lấy lại tiền.

tiền gửi thanh toán (tiền tài khoản, tiền séc hay còn gọi là tiền ngân hàng): Là khoản tiền của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế gửi vào ngân hàng thương mại, khi có nhu cầu tiêu dùng người dân có thể sử dụng séc hoặc biên lai, Chỉ thị thanh toán, v.v., được gọi chung là khoản tiền gửi theo yêu cầu của chủ tài khoản.

Tất cả các khoản tiền mặt và tiền gửi tức thời này trong lưu thông tạo nên các khoản ứng trước hoặc cung tiền (ms) trong lưu thông.

Việc cung ứng tiền trong một nền kinh tế phải được giới hạn để duy trì giá trị của tiền ở mức cần thiết. Vì vậy, ngày nay việc kiểm soát cung tiền thuộc về chính phủ, thông thường chính phủ ủy quyền cho ngân hàng trung ương kiểm soát cung tiền.

Xem Thêm : Hướng dẫn du lịch Tam Đảo 2 ngày cuối tuần “ngon, bổ, rẻ”

Nếu đo bằng khối tiền tệ theo nghĩa hẹp thì cung tiền m bao gồm tiền mặt và tiền gửi thanh toán, khối tiền tệ m có quan hệ với giá trị của đồng tiền được sử dụng trực tiếp làm phương tiện lưu thông trong nền kinh tế. Nền kinh tế bị kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài các khối m, còn có các khối lũy tiến như tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn. Những loại tiền tệ này được gọi là tiền tệ tiêu chuẩn. Khi người gửi tiền rút tiền, đồng tiền chức năng có thể được chuyển thành tiền mặt trong một thời gian ngắn. Khối tiền bao gồm m cộng với tiền tiết kiệm và tiền gửi hiện tại được gọi là ma hay tiền rộng. Hoa Kỳ cũng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế, ví dụ, khi nước này tăng lãi suất tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn, người dân sẽ gửi nhiều tiền hơn vào ngân hàng. Điều này làm tăng tính thanh khoản của ngân hàng, hoặc khi lãi suất huy động giảm, người dân sẽ rút tiền tiêu dùng nếu nhận thấy tiền gửi không sinh lãi.

Ngoài ra, một số nhà kinh tế khác cũng quan tâm đến lượng tín dụng. Bởi vì lượng tiền cần lưu thông cũng ảnh hưởng đến lượng cho vay mà ngân hàng thực hiện. Tín dụng ở đây bao gồm trái phiếu, kỳ phiếu, chứng từ thế chấp, tức là các loại công cụ tài chính khác. Khi các loại công cụ này tăng lên và được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, các ngân hàng sẽ dễ dàng cho vay nhiều khoản nợ hơn.

Kết quả là, tăng trưởng tiền tệ và tín dụng có xu hướng dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế và ngược lại.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung tiền m1

Như hình trên, m1 bao gồm tiền mặt và tiền gửi thanh toán. Ở đây ta chỉ quan tâm đến sự tăng giảm của m chứ không quan tâm đến các khối tiền tệ khác, vì m là đơn vị tiền tệ thực tế đang lưu hành.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khối tiền tệ m1 là:

Tiền trung tâm hoặc tiền cơ sở (mb – tiền cơ sở). Tiền trung tâm ở đây bao gồm tiền do các doanh nghiệp, công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nắm giữ và tiền của các quỹ ngân hàng thương mại.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (rr). Đó là tỷ lệ phần trăm tiền gửi mà các ngân hàng thương mại không thể sử dụng cho kinh doanh trên tổng số tiền gửi.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi được dùng làm cơ sở để tính tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi, đây là tiền gửi của các ngân hàng thương mại trên tài khoản tiền gửi thanh toán của ngân hàng trung ương.

Sự thay đổi về lượng tiền m do ảnh hưởng của tiến bộ cơ bản và sự chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền gửi trong nền kinh tế. Tiền mặt do ngân hàng trung ương phát hành và tiền gửi do các ngân hàng thương mại tạo ra.

Các nhà kinh tế đã phát hiện ra rằng, dựa trên công thức số nhân tiền gửi mở rộng rãi, hệ thống ngân hàng thương mại có thể tạo ra số tiền gửi lớn hơn nhiều lần so với số tiền gửi ban đầu mà họ nhận được từ khách hàng.

Tuy nhiên, mở rộng tiền gửi theo cách này chỉ là một khả năng, còn phụ thuộc vào việc người đi vay nhận khoản vay bằng tiền mặt hay chuyển khoản và liệu người thụ hưởng nhận tiền mặt hay chuyển khoản cho ngân hàng. Tài khoản của bạn và ngân hàng thương mại có thể cho vay 100% số dư dự trữ hay không.

Do đó, cung tiền phụ thuộc vào việc ngân hàng trung ương tăng tiền mặt hay rút tiền mặt bằng cách mua và bán trái phiếu, v.v. Kéo theo đó là việc công chúng gửi số tiền lớn vào tài khoản séc, tài khoản séc cá nhân hoặc rút tiền mặt, chuyển tiền từ tài khoản séc sang tài khoản tiền gửi thanh toán, v.v.. Nghiên cứu những vấn đề trên, GS.P. J. Lehman đưa ra công thức:

Từ công thức trên ta có thể tính tiền gửi trả chậm như sau:

Trong tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, nhu cầu tiền mặt rất lớn nên việc mở rộng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng thương mại là rất hạn chế và hầu như không đáng kể.

Ví dụ, năm 1991, tổng lượng vốn do ngân hàng trung ương cấp cho các ngân hàng thương mại tăng 34%, tổng số phương tiện thanh toán tăng 75%, tổng lượng tín dụng trong nền kinh tế cũng vậy. 72% trả lời.

Ở đây cần lưu ý rằng trong ba yếu tố tỷ lệ dự trữ tiền gửi, tỷ lệ dự trữ tiền mặt và tỷ lệ dự trữ vượt mức, chỉ có tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ do ngân hàng trung ương kiểm soát. Tỷ lệ dự trữ tiền mặt và tỷ lệ dự trữ vượt mức phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng sử dụng tiền mặt của nền kinh tế và khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại chứ không phải ngân hàng trung ương. Anh trai.

Do đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi là công cụ chính để ngăn chặn việc ngân hàng trung ương chủ động điều tiết lượng tiền cung ứng.

b.Giáo sư Thomas Jr. đã có nhiều khám phá mới về lượng tiền đang lưu hành. Anh nói:

Xem Thêm : Vsmart Live 4GB/64GB | Giá rẻ, chính hãng, nhiều khuyến mãi

Ở đâu:

 • m1: là tiến độ lưu thông hay cung tiền.
 • mb: Cơ sở tiền tệ hay cơ sở tiền tệ.
 • m1: Số nhân cung tiền.
 • rr : Dự trữ yêu cầu.
 • Re: dư thừa dự trữ.
 • rc: Tỷ lệ tiền tệ.
 • t: tỷ lệ thời gian trên tiền gửi
 • Trong công thức (1): m1 = b. m 1

  Ta có b= r + cp

  Xem Thêm : Vsmart Live 4GB/64GB | Giá rẻ, chính hãng, nhiều khuyến mãi

  Ở đâu:

  • r là dự trữ của ngân hàng thương mại.
  • cp là tiền mặt bên ngoài ngân hàng, nghĩa là tổng lượng tiền do ngân hàng trung ương phát hành trừ đi lượng tiền mặt được gửi vào ngân hàng trung ương, kho bạc và các tổ chức tín dụng khác.
  • Nên

   mb = fb+ cb + cp

   • fb: Dự trữ của các ngân hàng thương mại tại ngân hàng trung ương.
   • cb: Tiền giấy mà một tổ chức gửi vào ngân hàng trung ương.
   • Như vậy:

    m1 = dd0 + cp

    • dd0 : Tiền gửi thanh toán và séc.
    • cp: tiền ngoài ngân hàng.
    • mb = r + cp

     r = rr + lại

     • r là tổng dự trữ của tổ chức tín dụng.
     • rr là tổng dự trữ bắt buộc của tổ chức lưu ký.
     • re là tổng dự trữ vượt mức của các tổ chức lưu ký.
     • Trong đó td là tổng số tiền gửi có kỳ hạn của công ty và tiền gửi tiết kiệm hộ gia đình.

      Qua công thức của b. thomas jr, ta thấy rằng b. thomas jr cộng hệ số mở rộng tiền gửi của hệ số tăng thêm của tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn. Điều này là đúng bởi vì các doanh nhân và cá nhân có thể rút tiền gửi dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển đổi tiền gửi không kỳ hạn thành tiền gửi có kỳ hạn.

      Như vậy có 4 nhân tố tác động đến cung tiền, đó là:

      + Tiền trung ương hay tiền cơ sở: Tác động tỷ lệ thuận với cung tiền.

      + RRR: Tác động tỷ lệ nghịch với cung tiền.

      +Tỷ lệ dự trữ vượt mức: Tác động tỷ lệ nghịch với cung tiền.

      +tỷ lệ tiền mặt: Tác động tỷ lệ nghịch với cung tiền.

      (Nguồn: TS. Lê Thị Mận, Lý thuyết về Tiền tệ và Tài chính, 2010)

      Nguồn: https://firstreal.com.vn
      Danh mục: Tài Chính

Related Posts

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

cách tính tiền chậm nộp thuế gtgt 2021

Bảng giá bảo dưỡng xe máy Honda mất bao nhiêu tiền – Giá mùa tết

thay phốt xe máy bao nhiêu tiền

Cách viết công văn xin giảm tiền thuê văn phòng chuẩn chỉnh từ A-Z

công văn xin miễn giảm tiền thuê mặt bằng

Mất tiền trong tài khoản ngay sau cuộc gọi của “nhân viên ngân hàng”

techcombank làm mất tiền của khách

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2022

kqxs tiền giang 9/1/2022

Thay màn hình Oppo A5s giá bao nhiêu tiền? Bảng giá

thay màn hình oppo a5s hết bao nhiêu tiền