Tài Chính

Quyết định 4495/QĐ-BCT 2017 về giá bán điện

Bạn đang quan tâm đến Quyết định 4495/QĐ-BCT 2017 về giá bán điện phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Quyết định 4495/QĐ-BCT 2017 về giá bán điện tại đây.

Giá điện kinh doanh 2017

PHỤ LỤC

GIÁ BÁN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương)

Bạn đang xem: Giá điện kinh doanh 2017

TT

Nhóm đối tượng khách hàng

Giá bán điện (đồng/kWh)

1

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

1.1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

1.434

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

884

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

2.570

1.2

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

1.452

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

918

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

2.673

1.3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

1.503

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

953

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

2.759

1.4

Cấp điện áp dưới 6 kV

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

1.572

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

1.004

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

2.862

2

Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường ph thông

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

2.1.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.531

2.1.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.635

2.2

Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

2.2.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.686

2.2.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.755

3

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

3.1

Cấp điện áp từ 22 kV tr lên

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

2.254

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

1.256

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

3.923

3.2

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

2.426

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

1.428

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

4.061

3.3

Cấp điện áp dưới 6 kV

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

XEM THÊM:  Thị trường ô tô Việt Nam 2017: Tăng trưởng ‘âm’

2.461

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

1.497

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

4.233

4

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

4.1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50

1.549

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Phân biệt báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.600

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200

1.858

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.340

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.615

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.701

4.2

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

2.271

5

Giá bán buôn điện nông thôn

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

5.1

Giá bán buôn đin sinh hoạt

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50

1.285

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Phân biệt báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.336

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200

1.450

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

1.797

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.035

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.120

5.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

1.368

6

Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

6.1

Thành phố, thị xã

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

6.1.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

6.1.1.1

Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50

1.443

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Phân biệt báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.494

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200

1.690

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.139

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.414

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

XEM THÊM:  Mua Gà Mỹ Dòng Hatch, Dòng Kelso, Bán Gà Mỹ Thua Cản Mái Giá Rẻ

2.495

6.1.1.2

Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50

1.421

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Phân biệt báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.472

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200

1.639

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.072

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.330

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.437

6.1.2

Giá bán buôn đin cho mục đích khác

1.380

6.2

Thị trấn, huyện l

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

6.2.1

Giá bán buôn đin sinh hoạt

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

6.2.1.1

Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50

1.391

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Phân biệt báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.442

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 3: Cho kWh từ 101- 200

1.601

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.027

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.280

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.357

6.2.1.2

Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50

1.369

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Phân biệt báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.420

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200

1.564

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

1.939

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.197

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.271

6.2.2

Giá bán buôn đin cho mục đích khác

1.380

7

Giá bán buôn đin cho t hp thương mi – dch v– sinh hoạt

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

7.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50

1.518

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Phân biệt báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

XEM THÊM:  Bài viết tiếng anh về vườn quốc gia cúc phương

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.568

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200

1.821

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.293

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.563

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.647

7.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

2.328

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

1.416

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

4.004

8

Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

8.1

Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/3522-10-6 kV

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

8.1.1

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100MVA

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

1.380

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

860

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

2.515

8.1.2

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

1.374

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

833

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

2.503

8.1.3

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

1.367

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

830

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

2.487

8.2

Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

8.2.1

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

1.424

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

901

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

2.621

8.2.2

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

a) Giờ bình thường

1.474

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

b) Giờ thấp điểm

934

Xem thêm: Câu Hỏi Của Vuminhquang

c) Giờ cao điểm

2.705

Có thể bạn quan tâm: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2014

Vậy là đến đây bài viết về Quyết định 4495/QĐ-BCT 2017 về giá bán điện đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button